• To minutters forsinkelse, og tyskere får bekreftet at landet går nedenom og hjem. Men det stemmer jo slett ikke – kanskje fordi pessimisme får dem til å forebygge problemer? NTB scanpix

Jeg har aldri sett noen som søker etter pessimister. Men det burde de. Det oppdaget jeg i Tyskland.

GJESTEKOMMENTAR: Arbeidslivet trenger flere kritikere.