Seiler Havna sin egen sjø?

KOMMENTAR: Stavanger kommune eier over 80 prosent av det interkommunale havneselskapet, men likevel ber havnedirektøren Stavanger om å holde fingrene av cruise-fatet. Sitter hun på lånt tid?

De største cruiseskipene dominerer fullstendig når de ligger til kai innerst i Vågen. Flertallspartiene i Stavanger kommunestyre vil ha dem ut. Men kommunens eget havneselskap protesterer. Det er temmelig merkelig, mener kommentator Harald Birkevold.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

«Når en eierkommune i det interkommunale havneselskapet gjennom politiske vedtak innskrenker hele eller deler av dagens havnevirksomhet, vil det få en konsekvens for selskapets omsetning. Dette inntektsbortfallet må de styrende organer i IKS-et vurdere utfallet for, på vegne av selskapet, og hvordan omdisponeringen følges opp i en eventuell erstatningsmessig forstand.»

Dette skriver direktør i Stavangerregionen Havn IKS, Merete Eik, i et brev til kommunedirektøren i Stavanger, etter at utvalg for miljø og utbygging i Stavanger i august vedtok et forslag om å flytte de store cruiseskipene ut av Vågen i Stavanger og samtidig legge bort strategien om fortsatt vekst i cruisetrafikken.

Vil bli vedtatt

Forslagsstiller var Håkon Fossmark (MDG), og forslaget ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer. Ap, FNB, MDG, Sp og Venstre stemte for. Høyre og Frp utgjorde mindretallet.

Forslaget kommer til å bli vedtatt i en litt justert form i kommunestyret. Fordi forslaget er helt i tråd med det som er bestemt i den politiske plattformen som flertallspartiene i Stavanger har vedtatt.

Det oppsiktsvekkende i denne saken er at havnedirektøren advarer om en mulig erstatningssak mot Stavanger kommune. Hun anslår at inntektene fra cruisetrafikken utgjør om lag 10 prosent av havnens omsetning, eller mellom 22 og 25 millioner kroner i året.

En skog av selskaper

Havnedirektørens brev har skapt kraftige reaksjoner blant gruppelederne for flertallspartiene, og det er grunn til å tro at brevet blir tema i formannskapsmøtet torsdag.

Jeg er fristet til å spenne opp et litt bredere lerret for å sette havnedirektørens reaksjon i kontekst.

Den upraktiske kommunestrukturen på Nord-Jæren, kombinert med 25 år med hovedsakelig høyrepolitikk med tilhørende begeistring for «forretningsmessig» forvaltning, har skapt en skog av kommunale og interkommunale selskaper som driver helt eller delvis etter aksjeloven, ikke kommuneloven.

Eksempler på slike selskaper er Lyse, Forus Næringspark, Greater Stavanger, IVAR – og altså den interkommunale havna.

Stavanger kommune eier litt over 80 prosent av Stavangerregionen Havn IKS.

Fingrene av fatet!

Kontroversen etter Eiks brev minner ikke så lite om det som skjedde i januar 2018, da daværende styremedlem i havnen, Christian Wedler (den gang Frp) mente at Stavanger måtte holde fingrene av fatet og ikke diskutere hvordan havnens eiendommer, som inkluderer det meste av kailinjen i Stavanger sentrum, skulle disponeres. Konkret gjaldt det et forslag om bygging på Bekhuskaien. Bystyremedlem Wedler, med havnehatten på, slo enkelt og greit fast at området ikke er til salgs.

Det Merete Eik nå gjør er egentlig det samme. Hun forteller dem som eier 80 prosent av selskapet hun leder, at de ikke kan gjøre som de vil uten at det kan få økonomiske konsekvenser, for eksempel i form av et erstatningskrav.

Var dette smart?

Den formelle jussen i dette er jeg ingen ekspert på, men i utgangspunktet er det sikkert slik at Eik, som de andre lederne av kommersielle, offentlig eide selskaper, først og fremst er forpliktet til å ivareta selskapets eller virksomhetens interesser. Ville Eik ha forsømt sine plikter om hun ikke hadde advart Stavanger i cruisesaken?

Samtidig er altså Eik en ansatt. Hvor smart er det å være så lite lydhør for de signalene som har vært tydelig kommunisert siden valget for et år siden, og som nå er i ferd med å bli vedtatt politikk? Det er et nytt flertall i Eiks styre. Var styret informert om brevet? Eller opptrer havneadministrasjon som en stat i staten?

Noe tyder på det siste. For selv om det i et år har vært tindrende klart at det nye politiske flertallet ønsker å flytte cruiseskipene og begrense antall anløp, har Havneselskapet ikke endret sin egen strategi. Der er det business as usual, og vekst er selvsagt målet. Vekst er ensbetydende med suksess, må vite.

Å lytte til signaler

Som den soleklart dominerende eieren i havna kan Stavanger kommunestyre gi styringssignaler til Havneselskapet, gjennom styret. Det er den formelle måten å gjøre det på.

Men når det nye politiske flertallet i Stavanger så tydelig har kunngjort hvilken retning det ønsker at den langsiktige cruisestrategien skal få, hvor smart er det av havnedirektøren å ikke lytte til også disse signalene?

Dette er våre penger

Jeg er blant dem som har etterlyst mer direkte politisk kontroll over diverse interkommunale selskaper, ikke minst fordi det bekymrer meg at så store fellesskapsverdier – mine og dine penger – forvaltes i virksomheter utenfor direkte folkevalgt kontroll. Dette er et demokratisk problem.

Særlig i en økonomisk krevende situasjon som den Stavanger opplever og vil oppleve de kommende årene, er det viktig at de folkevalgte får anledning til å disponere – og omdisponere – verdier som er samlet opp i disse selskapene og foretakene.

Men, dette setter også strengere krav til de folkevalgte. Hvis de ikke kan lese et regnskap, må de rett og slett lære seg det. Og de må også kunne stole på dem de har satt til å lede virksomhetene.

Og akkurat der kan Merete Eik ha et problem akkurat nå. Hvis hennes tillit er svekket hos det nye politiske flertallet, kan hun, dersom hun fortsetter på dagens kurs, sitte utrygt i sjefsstolen.

Det oppsiktsvekkende i denne saken er at havnedirektøren advarer om en mulig erstatningssak mot Stavanger kommune
Publisert: