Det står en ku i veien

GJESTEKOMMENTAR: Rogaland bygger ned matjorden. Regjeringen vil stoppe utviklingen, men det hjelper lite når lokalpolitikerne gjør som de vil.

Coop har planer om å bygge et stort lager på 62 dekar matjord i Sandnes. «Forstå det den som kan», skriver Ståle Økland.
  • Ståle Økland
    Ståle Økland
    Skribent
Publisert: Publisert:
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Mens krigen raser i Ukraina, matvareprisene stiger og verden skriker etter mer mat, bygges matjorden ned i Rogaland. Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i fjor ble bygd ned 579 dekar dyrket mark i matfylket. Det er mer enn 70 fotballbaner, og mest i Norge.

De siste tiårene er det blitt bygd boliger, næringsområder og kjøpesentre i et historisk tempo på god matjord. Ansvaret for dette må regionens lokalpolitikere ta.

Skal målet nås, må nye veier
og store utbyggingsplaner
i Rogaland skrotes.

Nasjonalt grep

I 2015 tok Stortinget grep og bestemte at den årlige omdisponeringen av dyrket jord burde være under 4000 dekar. Omdisponering betyr å bruke dyrket jord til annet enn landbruksformål.

I Jordvernstrategi for matfylket Rogaland ble det fire år senere bestemt at fylket skulle stå for maksimalt 10 prosent av dette, 400 dekar. Før strategiarbeidet gjorde fylkesutvalget i Rogaland et vedtak om at jordvernstrategien skulle etablere klare mål for å begrense nedbygging av landbruksjord på kort sikt, samt på lang sikt øke landbruksjord i Rogaland. Strategien skulle vise til tiltak som gjorde målene realistiske. Men Rogaland har ikke nådd sine mål. I fjor var tallet altså 579 dekar. Året før 470. Og året før 621. Strategien har vært en fiasko.

I fjor vedtok Stortinget en ny nasjonal jordvernstrategi med et innskjerpet mål om maksimalt 3000 dekar årlig omdisponering, og i Hurdalsplattformen vil regjeringen at det langsiktige nasjonale målet om maksimal omdisponering av dyrket jord skal bli maksimalt 2000 dekar.

Skal Rogaland fortsatt følge sin strategi, betyr det at det lokale målet må reduseres til 200 dekar i året, omtrent en tredjedel av dagens nivå. Statsforvalteren i Rogaland er skeptisk. På sin egen nettside kalles det «svært krevjande, særleg sett i høve til dei infrastrukturtiltak som skal realiserast». Sagt på en annen måte: Skal målet nås, må nye veier og store utbyggingsplaner i Rogaland skrotes. Det er det neppe politisk vilje til lokalt.

Attraktive Bryne?

Kommunal og distriktsdepartementet mener å ha sett en mulighet på Bryne, som det nylig nominerte til finalen i Norges mest attraktive by. Juryen berømmer blant annet Bryne for å satse på jordvern. De skriver at «senest i april i år har politikerne i Time kommune valgt å ta ansvar for arealutnyttingen og prioritere bevaring av matjord».

Departementet sikter til området Re-Svertingstad sør for Bryne sentrum, hvor det har vært en årelang kamp mellom jordverninteresser og næringsinteresser. Juryen har rett i at Time-politikerne tok ansvar og bevarte jorden etter et fellesforslag fra SP, SV og MDG om å la være å bygge ut 200 dekar dyrket mark, og i stedet tilbakeføre jorden til LNF-formål. Det skjedde imidlertid ikke av seg selv, men etter et betydelig press og demonstrasjoner utenfor rådhuset fra lokale jordvernere. Vedtaket ble fattet med et knapt flertall, 15 mot 12 stemmer.

En av dem som stemte mot vern, var ordfører Andreas Vollsund fra Høyre, som nylig jublet i Jærbladet over nomineringen i attraktiv by-kåringen.

Les også

Sandnes og Bryne kan bli kåra til Noregs mest attraktive by i 2022

Les også

Ståle Økland: «At Sandnes vokser er bra for Stavanger»

Vekst i Sandnes

Varaordfører Pål Morten Borgli i Sandnes sa det treffende i E24 for to år siden: «Det er ikkje noko mål i seg sjølv å måtte ta dyrka mark. Men me veks og veks. Det blir bygd nye vegar, det kjem nye bedrifter og folk skal ha ein plass å bu.» I Sandnes er det ingen vilje til å stoppe veksten. Kommunen kunne i større grad prioritert å bygge tett og høyt langs Gandsfjorden til Stavanger, men dette vekker liten entusiasme hos Borgli.

«Eg trur me framleis skal utvikla den gode bustadbyen som Sandnes er, og ikkje berre prøva å få folk inn i blokker langs jernbanen. Det ville ha vore keisamt», sa Borgli i samme intervju.

I Stavanger Aftenblad 30. mars konstaterer landbruksdirektøren hos Statsforvalteren i Rogaland at Sandnes har vært blant kommunene i landet som har forsynt seg mest av matjorden de siste ti årene. Nå har jordvernere i Sandnes tatt til orde for å stanse utbyggingen av et jordområde på Vagle. Her ønsker matvarekjeden Coop å bygge et stort varelager – på matjord. Forstå det den som kan.

Les også

Matjorda på Vagle: Her kan det bli omkamp

Bare fine planer?

Regjeringen har fått nok av trassige lokalpolitikere. Landbruks- og matminister Sandra Borch sendte i mars et brev til alle landets kommuner der budskapet var klart: Ta vare på matjorden!

Det er lett å si, men vanskelig å gjennomføre. Det er planlagt flere nye veier og utbygginger i regionen. Spørsmålet er hvilke planer som skal settes på hold. Lokale politikere konkurrerer daglig om å få arbeidsplasser og aktivitet til sin kommune. De lever under konstant press fra næringsliv og utbyggere.

Lokalpolitikerne kunne valgt å definere rammer for vekst, for eksempel at den ikke skal være arealkrevende, men slike kompromisser er det liten vilje til å inngå. Mer planlegging på tvers av kommunegrenser kunne kanskje løst noe av floken, men kommunesammenslåinger er det heller ikke vilje til.

Foreløpig fungerer jordvern i Rogaland best i fine taler. Regjeringen kan mase om jordvern så mye den vil, men hovedansvaret ligger på regionens lokalpolitikere. De har ikke levert.


Publisert: