På tide å flytte Equinor fra Oljedepartementet

KOMMENTAR: Når statens interesser skiller lag med oljeindustrien på flere områder, er det på tide at Equinor skiller lag med Olje- og energidepartementet.

Konsernsjef i Equinor Anders Opedal, her sammen med olje- og energiminister Tina Bru.
 • Hilde Øvrebekk
  Hilde Øvrebekk
  Kommentator
Publisert: Publisert:

Tirsdag var det generalforsamling hos Equinor.

Som vanlig har det tikket inn forslag fra en rekke mindre aksjonærer som handler om klima- og miljøtiltak, stopp i leteboring, fornybar energi og nedsalg i utenlandske operasjoner.

Blant annet fra Besteforeldrenes klimaaksjon, som ønsket at Equinor skulle slutte å lete etter olje og gass.

Les også

Equinors generalforsamling: Klimaforslag i kø

Statens nei

Og som vanlig ble disse forslagene stemt ned av statens representant fra Olje- og energidepartementet, siden staten eier 67 prosent og styret hadde anbefalt aksjonærene å stemme nei.

«Same procedure as last year», med andre ord. Men ikke helt. For det interessante er at forslagene som handler om mer åpenhet rundt klimarisiko og økonomisk risiko, gradvis har fått stadig flere stemmer fra de andre, mindre aksjonærene.

Etter at Dagens Næringsliv avslørte de store tapene i Equinors USA-satsing rett før generalforsamlingen i fjor, uttalte for eksempel både KLP og Folketrygdfondet, to av de største aksjonærene i selskapet utenom staten, at større åpenhet kunne bidratt til å redusere tapene.

Det gjelder på flere områder. For det siste året har det kommet frem flere kritikkverdige forhold rundt Equinor og Oljedepartementet, som har ansvar for eierskapet av selskapet.

Les også

Dobbelt så mye olje funnet på norsk sokkel

USA og Barentshavet

Foruten den enormen pengebruken i USA har Aftenbladet/E24 avslørt at Equinor har betalt millioner til et forskningssenter det aldri ble noe av og til udefinerte «sosiale prosjekter» i Angola.

Det har i løpet av det siste året vært en høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen om både USA-satsingen og om det som skjedde da Barentshavet sørøst ble åpnet for oljeleting i 2013.

Styreleder Jan Erik Reinhardsen nevnte alle disse sakene i sin gjennomgang av året som har gått under generalforsamlingen.

Som følge av høringen om Barentshavet sør ba Stortinget forrige uke regjeringen om å vurdere å legge ansvaret for Equinor til et annet departement enn Olje- og energidepartementet.

Forslaget gikk på å overføre ansvaret for Equinor til Nærings- og fiskeridepartementet, som forvalter de andre selskapene staten har eierandeler i.

En samlet komité advarte mot rollekonflikter i embetsverket. Og det var nettopp dette høringen om åpningen av Barentshavet sørøst viste, hvor tette båndene har vært mellom departementet og oljeindustrien.

Blant annet viste e-postutvekslingene mellom Oljedirektoratet og departementet, som NRK omtalte i høst, hvordan Olje- og energidepartementet over flere år har jobbet svært tett opp mot oljeindustrien og deres ønsker. Det har vi også sett tydelige eksempler på også tidligere, blant annet i forbindelse med Goliat-utbyggingen.

Les også

Motvind seier nei til havvind

Tidligere forsøk

Det har vært forsøkt tidligere å skille Equinor, tidligere Statoil, fra Oljedepartementet. Jens Stoltenberg var for dette da han var statsminister, men da var det Senterpartiet som stritte imot. De satt med oljeministeren, mens Ap hadde næringsministerposten.

Også Erna Solberg har tidligere sagt at dette er et mål, uten at det har skjedd noe mer med det.

Men i løpet av de siste årene har det skjedd mye i energimarkedene. Parisavtalen ble underskrevet i 2015, og siden da har både teknologiutviklingen innen fornybar energi og bevisstheten rundt klimarisiko spredt om seg.

Flere banker og investorer har flyttet pengene sine vekk fra fossile brensler. EU har store planer for endringer som også vil påvirke norsk eksport av olje og gass.

Og tidligere i år stemte Stortinget for hovedlinjene i regjeringens klimaplan, som betyr at Norge skal minst halvere utslippene innen 2030. Det sentrale forslaget i denne planen var å tredoble CO₂-avgiften til rundt 2000 kroner per tonn. Dersom det skal skje, kreves det andre grep som også vil ha innvirkning på Equinor.

Les også

Equinor og Hitecvision blir havvind-partnere

Ulike interesser

Equinor vil fra neste års generalforsamling legge frem sin plan for energiomstilling hvert tredje år til rådgivende votering for aksjonærene. Da vil de rapportere årlig på måloppnåelse. Equinor konkurrerer nemlig om å være mest mulig klimavennlig med de andre store oljeselskapene i verden.

Konsernsjef Anders Opedal sa på generalforsamlingen at Equinor skal ta en ledende rolle i det grønne skiftet, de skal ned mot nær nullutslipp i 2050 og tidoble fornybarandelen.

Det er positivt at Equinor setter seg sine egen mål for utslippskutt og omstilling til fornybar energi. Men disse målene er ikke nødvendigvis i samsvar med statens og samfunnets mål og interesser i tiden som kommer.

Ett eksempel på dette er elektrifisering av norsk sokkel, som oljeindustrien ønsker fordi det kan hjelpe dem å pynte på utslippstallene for selskapet. Men som for samfunnet som helhet kan føre til mangel på strøm til andre ting, det er svært tvilsomt om det virkelig er et globalt klimatiltak, og det er lite sannsynlig at EU med sin nye taksonomi vil godkjenne dette som et reellt klimatiltak.

Les også

Ingen skam å snu, Equinor

Les også

Mange batterisatsinger i emning: – En gryende industri som kommer til å mangedoble seg

Å skille lag

I høringen om Brentshavet sørøst sa Åslaug Haga, som var olje- og energiminister for Senterpartiet fra 2007 til 2008 at hun opplevde et embedsverk i departementet som hadde manglende kompetanse på andre energiformer enn olje og gass.

Og når det framover vil være flere saker der oljeindustriens interesser vil være i strid med statens og samfunnets interesser, vil det være nødvendig å ha et departement som ikke samtidig skal regulere industrien som de skal være eier.

I alle fall hvis man skal følge rammene som er nedfelt i statens eierskapsmelding fra 2017. Der heter det at det skal være «et tydelig skille mellom statens eierrolle og andre roller».

Og kanskje vil også en overføring av eierskapet i Equinor føre til en større grad av krav til åpenhet. Staten skal ikke detaljstyre selskaper de har eierandeler i, men de skal heller ikke se gjennom fingrene for hemmelighold, manglende åpenhet, sammenblanding av roller og i verste fall korrupsjon.

Når man gjennom dette året har fått belyst den samrøret det er og har vært mellom Equinor og departementet, er det liten tvil om at det er på tide at de skiller lag.

Les også

 1. Klimaaksjon ved Equinors hovedkontor på Forus

 2. Equinor har satt dato for opp­start av skandale­prosjektet Martin Linge

Publisert:

Kommentator Hilde Øvrebekk

 1. Når de superrike heller velger å reise til verdensrommet enn å bidra til fellesskapet, påvirker det oss alle

 2. Folk for­tjener bedre og sanne svar fra en olje- og energi­minister midt i en strøm­krise

 3. Staten kan ikke betale for alt

 4. Ingen vei utenom kjernekraft og gass, hvis Europa ikke skal leve i en konstant energikrise i årene som kommer

 5. Tiltakene må være forholdsmessige og forståelige. Det er de ikke nå

 6. Med Frps forslag har poli­tike­rne sjansen til å stoppe elek­trifise­ringen av sokkelen. Den sjansen bør de gripe

 1. Kommentator Hilde Øvrebekk
 2. Oljebransjen
 3. Equinor
 4. Fornybar energi
 5. Barentshavet