Etter bompengelistene kan det bli mørkt i norsk politikk

GJESTEKOMMENTAR: Mange protesterer mot dagens politiske partier ved å oppgi at de vil stemme på bompengelister ved høstens valg. Hva skjer når velgerne oppdager at de er akkurat som alle andre partier?

Bompengepartiet samler støtte på sin hovedsak og stjeler velgere fra andre partier, ikke bare Frp. Men hva når folk forstår hva partiet er? Her partistifter Frode Myrhol på Torget i Stavanger.
  • Trond Birkedal
    Trond Birkedal
    Skribent
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) stiller lister i flere kommuner og fylker til høsten. I Stavanger har de vært representert i bystyret siden 2015, det var her partiet startet sin politiske løpebane.

Ensaksparti

FNB hevder hardnakket de ikke er et ensaksparti. Det har partiet formelt sett dekning for, siden de både har lagt fram alternative kommunale budsjetter og stemt i saker som angår byutvikling, skole, helse og eldreomsorg. Samtidig har de altså valgt å ha én sak i partinavnet.

De har ingen ideologi i bunn, ingen nasjonal politikk på de ulike områdene, og FNB har ingen organisasjon slik vi kjenner det fra tradisjonelle partier.

FNB har samme bompengepolitikk som Frp. De ønsker å finansiere vei ved bruk av Oljefondet, høyere skatter og avgifter og generelt mer penger fra staten. Når det gjelder eldreomsorg, skoler og barnehager, er politikken nesten ordrett den samme som i Ap’s og SVs programmer, nemlig mer penger til alle gode formål. FNB har ingen ny eller annerledes politikk enn de etablerte partiene. Det er derfor lite trolig at det er helheten i politikken som gjør at folk engasjerer seg i FNB, eller vurderer å stemme på dem. Det er nok i all hovedsak bompengefrustrasjon, derfor er hovedinntrykket at de er et ensaksparti.

Alternativ politikk?

Når det gjelder økonomisk politikk lokalt, har jeg valgt å ta utgangspunkt i partiets forslag til kommunebudsjett for 2019. Her er det nesten ingenting de ikke har råd til, og nesten alt er verdt å bruke mer penger på. Finansieringen gjør FNB ved å øke låneopptakene slik at kommunen får høyere gjeld. I tillegg har de «tenkt på et tall» og håper å spare noen titalls millioner ved å få ned sykefraværet i kommunen. Hvordan de faktisk har tenkt å gjøre det er en godt bevart partihemmelighet, for det er umulig å finne løsningen ved å lese programmer eller budsjetter.

Det er altså ikke FNBs revolusjonerende nye politiske løsninger for byens eldreomsorg, eller deres banebrytende skolepolitikk, som bør få velgerne til å plukke listen deres ved høstens valg.

Når det gjelder partiets politikk for bompenger, er det heller ingenting som skulle tilsi at det er noe poeng i å stemme på dem til høsten. All deres politikk, med unntak av noen millioner til å betale bompenger for folk som ikke har råd til det selv, går ut på å påvirke Stortinget og regjeringen eller staten generelt. Der er de ikke selv representert, så deres gjennomslag er mindre enn Frp’s.

En maktfaktor

Den makten FNB likevel har etablert ser vi tydelig i den krisen som nå rir Frp. Frp har malt seg inn i et hjørne ved å erklære at bare de kom i regjering, skulle det henges opp skilt med «gratis» på alle bommene, mens de nå administrerer tidenes økning i bompengeinnkreving. At FNB får målinger på over 25 prosent i Bergen og er større enn Frp i Oslo, viser at partistifter Frode Myrhol har bedre nese for politiske strømninger enn det vanligvis så grasrotkyndige Frp.

Men det er altså ikke sånn at alle velgerne til FNB kommer fra Frp, tvert imot, de får på siste Oslo-måling flest velgere fra Ap og Høyre. Men det er hjerteroten til Frp de angriper. Når stadig flere lokalpolitikere i Frp ser sine posisjoner og oppslutning truet, rettes skytset mot regjeringsdeltakelsen. Vi kan altså risikere å få en regjeringskrise i en flertallsregjering, langt på vei på grunn av et nystiftet parti som foreløpig ikke er representert i andre folkevalgte organer enn Stavanger bystyre.

Den politiske hverdagen

FNB kan få mange representanter inn i kommunestyrer og fylkesting ved høstens valg. En gjennomgang av listene viser at det langt på vei er folk som har liten eller ingen politisk erfaring som kan bli valgt inn. Det er folk som ikke har den partilojaliteten som medlemmer av et tradisjonelt parti vanligvis har.

En kan se for seg at store partigrupper vil ha problemer med å stå samlet i andre saker enn å kreve inn mindre bompenger. Hvor skal den nye skolen ligge? Hvor mye penger skal kommunen bruke på utskifting av vannrør? Skal utbyggeren få bygge seks eller åtte etasjer? Dette er bare noen av sakene representantene må ta stilling, og min spådom er at vi vil se både sprik i stemmegivning, internt bråk, kamp om posisjoner og godtgjørelser, samt utmeldinger og eksklusjoner (om partiet får vedtekter som åpner for det).

Hva så med velgerne som til høsten stemmer på et parti som ikke får gjort en døyt med bompenger i kommunestyret? Hva skjer med dem neste gang det er valg og de er blitt vant til at FNB er et vanlig parti med samme politikk som de finner i andre partier? Hvordan vil proteststemmene da kunne få utløp?

Når bompengelistene mislykkes og ingen partier greier å ta opp i seg den misnøyen som er blant folk som ikke føler seg hørt, kan mørkere alternativer oppstå. Da ligger veien dessverre åpen for en norsk Trump.

Les også

Solveig G. Sandelson: «Den siste trenden blant foreldre er sherpaforeldretrenden. Den må du passa deg for. Den også.»


Les også

Trond Birkedal: «Ingen av partiene lokalt har tatt kommuneøkonomien på alvor»

Les også

Trond Birkedal: «Stavanger har aldri vært en blå by»

Les også

Trond Birkedal: «Jeg savner Arbeiderpartiet!»


Publisert: