• «Meir av dei enorme inntektene frå olje- og gassverksemda burde gå til teknologiar og verksemder som peikar mot omstilling av norsk økonomi og raskare overgang til eit samfunn med låge utslepp», skriv professor Klaus Mohn. NTB Scanpix

Staten sin kapital – blind for omstilling og døv for klimaendring?

GJESTEKOMMENTAR: Fordi situasjonen for klimaet i verda nærmar seg prekær, og fordi utviklinga framleis går i feil retning, nærmar tida seg for at staten trykker på alle knappane.