• Markedskreftene vil forsterke segregeringen mellom fattig og rik i Stavanger dersom politikerne ikke sørger for å danne nabolag med blandede boligtyper og eierformer, og med billigere boliger. Anders Minge

Boligområdet påvirker barn og unges sjanser til å lykkes i livet

GJESTEKOMMENTAR: Nabolag med dårlige levekår reproduserer sosiale forskjeller. Måten politikerne styrer bolig- og byutviklingen på, kan ha stor betydning for hvordan barn og unge i Stavanger lykkes videre i livet.