• Vi trenger tellerne som kalkulerer utgifter i samfunnet, enten vi er kvinner eller innvandrere, men vi trenger ikke bare dem. Vi trenger ikke tall til alt. For noe trenger vi ord. Ord som kan uttrykke håp, medfølelse, ambisjoner – og poesi. Shutterstock/NTB Scanpix

Omdal: Er livet ditt lønnsomt?

FRIPENN: Speilet på veggen spør ikke lenger: Er du ren? Er du tro? Vår tids speil undersøker om du er kvinne eller innvandrer, og spør: Er du lønnsom?