• Klimarisikoutvalget mener at det er nødvendig med en bedre gjennomgang av konsekvensene i Norge av klimatiltak. Berit Roald, NTB scanpix

Med klimatiltak kommer risiko

KOMMENTAR: En mer systematisk gjennomgang av klimarisikoen, ikke bare i oljesektoren men også i andre sektorer, er helt nødvendig.