• Samanhengen mellom psykiske helseplager og skulepress er sterk, særleg blant unge jenter. Brun, Thomas

Skulepresset er verst

KOMMENTAR: Denne veka møtte statsråd Linda Hofstad Helleland (H) bloggarmiljøet for å finna måtar å stoppa kroppspresset mot unge på. Det er bra. Men skulepresset er verre.