• Erna Solberg har heilt rett i at auka innvandring er ei svært viktig årsak til aukande barnefattigdom. Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Grip sjansen, SV!

KOMMENTAR: Nyttårsønske: At venstresida, også SV, brettar opp ermene og tar eit tak for debatten om barnefattigdom og innvandring.