• Senterpartiet, her ved partileder Trygve Slagsvold Vedum, ligger an til å gjøre et brakvalg i høst. Vil det endre måten mange kommuner opptrer på som arbeidsgiver, spør kommentator Harald Birkevold. Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Skal oldemor ut på anbud?

KOMMENTAR: Hvorfor er det helt greit for venstresida at et privat selskap bygger et sykehjem, mens det er helt ugreit at et privat selskap driver det samme sykehjemmet? Debatten om det nye arbeidslivet er interessant. Ikke minst fordi den har et så tydelig ideologisk tilsnitt.