• Demonstrasjon i Sandnes mot bompengeringene på Nord-Jæren i mars 2019. Fredrik Refvem

Bompenger ikke lenger spleiselag, men en avgift for å styre forbruk

GJESTEKOMMENTAR: Er det rart at folk reagerer?