Myndighetene og alle må ta mer hensyn til oss yngre i faregruppen!

GJESTEKOMMENTAR: Det er på tide at helsemyndighetene tydeliggjør at også yngre mennesker kan være svært utsatt for alvorlig covid-19-sykdom.

Mange – også unge – med kroniske og/eller livstruende sykdommer er ille nok ute fra før, om de ikke også skal få koronasmitte fordi folk flest ikke bryr seg.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 811 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Vi hører ofte om koronatrøtthet. Folk er lei av tiltak og begrensninger. De vil arrangere fester, gå på bar, reise, klemme og omgås som normalt. Derfor raser smittetallene i hele Europa, også i Norge, oppover.

Jeg tror denne «koronatrøttheten» dels har å gjøre med at mange anser at det bare er mennesker som uansett er ved livets ende som får alvorlig covid-sykdom, først og fremst eldre mennesker. For dem selv, yngre og friske mennesker, er risikoen liten.

Og selv om myndighetene ofte har poengtert at eldre er utsatt, er det dessverre slik at kunnskapen om faren for enkelte andre, synes å mangle i befolkningen.

Les også

Audhild Skoglund: «Religion i koronavirusets tid»

I isolasjon

Jeg vet en del om det, for jeg har en autoimmun sykdom som blant annet har ført til blodsykdom og nyresvikt grad fire, det stadiet som er rett over der du blir satt på venteliste for organtransplantasjon. Jeg går også på store doser immundempende medisiner og har vært gjennom cellegiftbehandling. Derfor lever jeg i isolasjon. Utenom mannen min, som har hjemmekontor og også er svært forsiktig med nærkontakter, treffer jeg ingen nå.

I sommer, da spredningen var lavere, møtte jeg moren min og søsteren min og enkelte andre. Riktignok utendørs og med god avstand. Men nå, med den økte smittespredningen i Norge, er det katta og mannen som er mine eneste fysiske kontakter.

Tydeliggjøring letter trykket

Det er selvfølgelig utrolig viktig å skjerme eldrehjem og sykehus. Men jeg skulle ønske myndighetene også var tydeligere på at vi er en annen gruppe som har like høy risiko. Og vi lever ikke i institusjon. Vi lever i et krysspress hvor vi hele tiden må forklare og rettferdiggjøre at vi må isolere oss. Det gir dårlig samvittighet i tillegg til den ensomheten og angsten som følger med pandemien.

Jeg holder kontakt med andre som også er yngre og i høyrisikogruppen. Det er mennesker med kreft, som går på cellegift, som har andre autoimmune sykdommer. Vi har alle felles at vi kjemper for livet allerede, men vi kan potensielt leve lenge, om bare ikke covid-19 tar knekken på oss først. Imens gjemmer vi oss bort og prøver å unngå folk.

Malt med for bred pensel

Noe av forvirringen kan skyldes at kunnskapen om hvem som er i risikogrupper, har endret seg med mer kunnskap. Derfor hører jeg ofte at folk definerer seg som i risikogrupper på en ganske bred basis. I den nyeste kunnskapsoppdateringen skiller Folkehelseinstituttet mellom ulike nivåer av risiko.

Det innebærer blant annet at astma og diabetes gir lett økt risiko, mens aktiv kreft og det sykdomsbildet jeg har, gir moderat til høy risiko. Det er derfor ulike regler til hvordan vi skal forholde oss til pandemien.

Hva om viruset sniker det seg inn på sykehusene, til dialyseavdelingene, til de av oss som forsøker å isolere oss etter beste evne fordi immunforsvaret er slått ut?

Mindre offer

Covid-19 er en sykdom vi kan få kontroll på. Men det kan bare skje om folk flest tar det ansvaret som myndighetene ber oss ta. Å ofre fester, julebord og bryllupsfeiringer i en periode er et langt mindre offer enn å miste livet. Det er noe veldig permanent.

Det er ikke mulig å skjerme seg fullstendig. Hvis viruset sirkulerer bredt, sniker det seg inn på sykehusene, til dialyseavdelingene, til de av oss som forsøker å isolere oss etter beste evne, til oss alle.

Og det er slett ikke sånn at vi ville ha dødd uansett.

Les også

Audhild Skoglund: «Fra spanskesyken til det nye koronaviruset»

Like mye verdt

Ethvert liv bør være like mye verdt, uansett alder. Allikevel er det ikke nødvendigvis det i folks bevissthet. Det blir alltid større medieoppslag av yngre personer som dør av covid-19 enn av eldre som gjør det. Vi har alle hørt at vi må være ekstra forsiktige overfor bestemor og bestefar, men yngre risikogrupper nevnes sjelden. Og om de nevnes, er det på en så generell basis at det høres ut som omtrent hvem som helst. Eller det blir avfeid med «underliggende sykdom», uten at det gås særlig inn på hva det i praksis betyr. Underliggende sykdom er ikke noens feil. Vi er bare en gruppe som har hatt dobbel uflaks med først å få en farlig sykdom, og så få kastet på oss en pandemi som rammer oss hardere enn andre.

Derfor skulle jeg ønske en tydeliggjøring fra politikere og helsemyndigheter. Noe som bidrar til å gi oss bedre vern og øke bevisstheten blant folk flest.

Les også

Audhild Skoglund: «Når du rammes av alvorlig sykdom: Får du som fortjent, eller er det bare forbannet uflaks?»

Les også

Audhild Skoglund: «Ja til klaging når kroppen svikter»

Kan bli verre

Norge har til nå hatt veldig moderate tiltak sammenlignet med det meste av Europa. Vi har også hatt lavere smittespredning. Men allerede er helsevesenet og smittesporingsarbeidet under press mange steder i landet. Det vil igjen kunne ramme de av oss som er i høyrisikogruppen, ettersom vi er avhengige av sykehustjenestene.

I flere europeiske land, som Tsjekkia og Belgia, har tsunamien av covidsyke overveldet sykehusene, og sykehusplassene som trengs til å behandle andre lidelser, blir færre.

En bønn

Derfor ber jeg på vegne av alle oss i faregruppen om å gjøre noe før det er for sent. Bryt ikke karantenen, gå ikke på fest, lat ikke som om covid bare er en fare for dem som skal dø snart uansett! La oss leve! Du vet aldri hvem din smitteatferd rammer, eller hvordan den rammer.

Publisert: