Arbeiderpartiets sprikende staur

KOMMENTAR: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at partiet nå er et samlet lag. Men indre stridigheter om viktige saker tyder på noe helt annet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er et samlet lag som nå skal inn i valgkampen.
 • Hilde Øvrebekk
  Hilde Øvrebekk
  Kommentator
Publisert: Publisert:

«Norge står ved et veiskille. Samfunnet vårt har blitt mer urettferdig. Hvordan kan vi sørge for at det blir vanlig folks tur», sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i sin tale til partiets digitale landsmøte, som startet torsdag formiddag.

Høyrepartiene har vist sitt sanne jeg. De har sagt nei til bonuskutt gjennom tiltaksordningene, de har sagt nei til feriepenger til de permitterte, og de har sagt ja til kutt i formuesskatt for de rike, ifølge Støre.

Støre mener selv at Ap er tydelig på hva de står for. Men selv om han snakker om at trygge jobber til alle og klima er topprioriteter for Ap, om en sterkere velferdsstat, flere lærere, flere ansatte i eldreomsorgen, barnevern, psykisk helsevern og Nav, og slutt på privatiseringen, er inntrykket man sitter igjen med etter talen at det meste handler om kritikk av høyrepolitikken.

Det er ikke klart og tydelig hva løsningene er. Og hvem de «vanlige folkene» egentlig er.

Les også

Klima ble nevnt 12 ganger – olje nesten helt utelatt i landsmøtetalen til Jonas Gahr Støre

Henger sammen

Arbeiderpartiets politikk henger stort sett sammen. De er tross alt et styringsparti. Det er bare prioriteringene som er litt annerledes.

Ap kommer i sitt programforslag med en rekke dyre løfter. Som for eksempel tilbud om tidlig ultralyd i svangerskapet til alle gravide før uke 12 i det offentlige helsevesenet og en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten.

Dette vil enten kreve omprioriteringer eller økte skatter.

Ap gikk i 2017 til valg på økte skatter på inntil 15 milliarder kroner. Det var ingen suksessoppskrift. Så nå går de heller til valg på mindre skatt til vanlige folk, og en slutt på høyreregjeringens «avgifts-galopp».

Mer penger skal tas fra dem som har mest og tjener mest. For eksempel skal penger som i dag går til å subsidiere de dyreste elbilene, heller går til å bygge ut ladenettet i hele landet.

Les også

Støre med knallhardt angrep på høyrepartiene: – Norge står ved et veiskille

Indre stridigheter

Mangelen på tydelighet ligger ikke i saken om at de rike skal betale. Den finnes i en rekke andre saker. Arbeiderpartiet har rett og slett store problemer med å bli enig med seg selv.

Det er ikke lett å være opposisjonsparti i en pandemi. Men så er det heller ikke så lett å få fram budskapet sitt når det er så vanskelig å komme fram til hva det egentlig er.

Da virker det ofte som at den enkleste løsningen blir å kritisere, uten å komme med egne løsninger. Eller å komme med utspill som først spriker i den ene retningen, så den andre. Bare for å være sikker på at velgerne ikke helt forstår hvor partiet står.

Dette finnes det utallige eksempler på dette gjennom de siste åtte årene. Som iskanten, olje og gass i Lofoten og Vesterålen, – og nå sist rusreformen.

Sistnevnte ligger an til å bli en av de store sakene på landsmøtet i helgen, selv om Støre ikke nevnte den med ett ord i talen.

Les også

– De som trodde de valgte å redde økonomien, endte opp med å tape på begge fronter

Rus eller ikke

I Ap’s forslag til partiprogram for de neste fire årene heter det blant annet at «Arbeiderpartiet ønsker en omlegging av de helse- og strafferettslige sidene av dagens ruspolitikk, der personer med rusproblemer skal møtes med hjelp, fremfor straff. Arbeiderpartiet vil flytte ansvaret for samfunnets reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika fra justissektoren til helsetjenesten».

Altså ganske likt ordlyden i forslag til rusreform regjeringen har lagt fram. Men så var det indre stridighetene da, og behovet for å kritisere regjeringen i alt.

På en pressekonferanse tidligere denne uken understreket Støre hvor viktig det var for Ap at de ikke kan stemme for regjeringens forslag til rusreform. De vil komme med sin egen reform, og så diskutere denne i Stortinget.

Støre har heller ikke dårlig tid. Han var også åpen for at dette er en reform en eventuell ny regjering må jobbe videre med.

Les også

Populisme og partiprogrammer

Rød-grønn uenighet

Støre går til valg på en rød-grønn regjering sammen med Senterpartiet og SV.

«En rødgrønn regjering er vår plan, og det er en sabla god plan», sa han i talen.

Men selv om Støre mener et samarbeid med Sp kommer til å gå helt fint, og at de har klart det før, er det godt mulig at han undervurderer kraften i en del av de viktige sakene partiene er grunnleggende uenige i.

Som rusreformen, som Sp er sterk motstander av. Og det viktigste punktet i regjeringens klimaplan, om å tredoble CO₂-avgiften. Og mens Ap omfavner EØS-avtalen, vil Sp avslutte den til fordel for en ny frihandelsavtale.

Det kan selvfølgelig hende at Ap satser på at Sp er så sultne etter regjeringsmakt at de i forhandlinger vil gå med på disse sakene likevel. Men å gamble på det gagner ikke for eksempel de rusavhengige.

Les også

Klimarot på Stortinget

Vegring

Ap’s vegring mot å tørre å stille seg bak viktige reformer som rusreformen og klimaplanen nå rett før valget, er ikke et tegn på et parti som er tydelig og vet hva de vil.

Det kan ofte virke som om valgresultater og meningsmålinger er viktigere enn å kjempe for saker de selv står for i partiprogrammet. Og at det er viktigere å kritisere og si nei, bare fordi det ikke var de selv som foreslo det først. Men det finnes mange andre måter å fremme egen politikk på enn å protestere mot andres politikk.

Arbeiderpartiet er ikke gode på populisme, og takk og lov for det! Men så er de heller ikke gode på å ta et tydelig standpunkt, og stå for det. Det er det man trenger fra et styringsparti.

At partiet brøt med en politireform det selv hadde stemt for, at de innser at de ikke hadde en god nok distriktspolitikk og at de nå snakker om «by og land, hand i hand», hjelper nok ikke stort for å få tilbake velgerne som har rømt til Sp.

«Ap må fremdeles vinne tilbake tapt tillit. Men jeg er optimist, og jeg er kampklar. Jeg tror vi har samlet laget vårt», sa Støre.

Helgens landsmøte vil vise om det stemmer.

Publisert:

Kommentator Hilde Øvrebekk

 1. Politikere, la ikke sel­skapers og interesse­gruppers egen­interesser lede dere inn i frist­elsen

 2. Mer olje­skepsis – Roga­land er ikke lenger anner­ledes­fylket

 3. Vi bør ikke bruke penger og ressurser på å reversere fylkes­sammen­slåinger

 4. Det er på høy tid at mer risiko skyves over på olje­industrien

 5. Vi må slå sammen olje- og klima­departe­mentene

 6. Det er klart at Senter­partiet vil sette seg ned og forhandle makt med SV etter valget

 1. Kommentator Hilde Øvrebekk
 2. Jonas Gahr Støre
 3. Politikk
 4. Distriktspolitikk
 5. EØS