Når pandemien er over…

FRIPENN: Hvis også dere er inderlig lei av å snakke om nedstengning, superspredere og hvor lang en meter er, kan vi heller se for oss verden slik den kan bli når det er over.

Når pandemien er over, kan vi igjen samles og være nær – også med fremmede, for eksempel på Rampestreken over Åndalsnes.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er 709 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Det er mørkt i Europa nå. Og i USA. Afrika hører vi som vanlig lite fra, men det står ikke bra til der heller. I land etter land stenges folk inne i hjem som er for små, mens de forsøker å strekke lønninger som er enda mindre. De er redde, de er slitne og de er – i økende grad – sinte.

Men én dag er også denne krisen historie. Én dag kaster vi maskene og ser hverandre i ansiktet igjen. Pensjonister vil uten frykt klyve opp i romslige turbusser for å se Norges blomsterdal og dei gamle fjell i syningom. Espen Nakstad kan ta ferie og Bent Høie gå tur andre steder enn opp til Marienlyst.

«Alt blir bra», står det på barnetegningene som blekner i vinduene etter å ha hengt der litt for lenge. Det er et fint budskap, men bare hvis vi ikke oppfatter ordene over de små regnbuene som en konstatering, men leser dem som en viljeserklæring. Det blir ikke bra av seg selv.

Hele verden

Det er et historisk faktum at epidemier og pandemier forandrer samfunn. Ikke først og fremst gjennom de mange tapte livene, tragisk som det er, men gjennom den vitenskapelige kreativiteten, den sosiale handlingskraften og den politiske viljen som utløses for å stoppe tapene. Torsdag handler Politisk kvarter i NRK om hvor strenge begrensninger vi bør tåle her i Norge, hvor smitten er liten. Vi trenger mye mer enn et kvarter for å diskutere det som er ekstremt mye viktigere: Hva skal vi endre når smitten er under kontroll alle steder?

Vi kan jo begynne nettopp med begrepet «alle steder». I kampen mot kopper, meslinger, polio og tuberkulose var det i sin tid langt på vei tilstrekkelig å få nasjonal kontroll gjennom vaksinasjon. I vår globaliserte tilværelse nytter ikke det. Avstanden fra et marked i Wuhan til et verft i Sogn vil ikke bli særlig kortere når det er over. Selv om vi nok vil produsere både medisiner og andre viktige varer litt nærmere oss selv, vil korttenkt proteksjonisme ikke være noen god løsning. «America first» kan lett føre til at USA blir blant de siste som får kontroll.

Heldigvis innser klokere politikere at overfor denne type fare er ingen trygge før alle er trygge. Hvis fornuften overlever vinteren, kan den nesten desperate viljen til å samarbeide for å utvikle covid-19-vaksiner, raskt og på tvers av landegrenser og ideologiske skillelinjer, overføres til andre felles trusler. De globale klimaendringene lar seg heller ikke stanse av selv den mest resolutte ordfører.

Arbeidsliv

Når pandemien er over, vil mange som har hatt covid-19 bli fulgt nøye for å registrere eventuelle langtidsvirkninger. Det er bra, men vel så viktig er det å gyve løs på all den skade pandemien har gjort på psykisk helse. Selv i annerledeslandet Norge, hvor få går med ansiktsmasker og restaurantene er åpne, sitter titusener av unge på nakne hybler og i trange leiligheter og stirrer med stadig tommere blikk i veggen eller på skjermen. På sykehjem og i egne boliger gråter gamle som ikke har våget å få barnebarn på besøk siden i vinter. Dugnaden mot smitten må overlappes av en like stor dugnad mot ensomhet og depresjon.

Når det er over, må vi tenke nytt om hvordan vi organiserer arbeidsdagen. Vi må beholde det beste fra den brå tvangsdigitaliseringen. Både familie, bedrift og klima vil tjene på at vi fortsatt reiser mindre, og at møtene fortsatt er kortere og mer effektive enn de var før 12. mars.

Men vokt dere for de falske profeter, spesielt Telenor og andre som selger bredbånd, som snakker fagert om evig hjemmekontor. I et slikt arbeidsliv vil det bli mye vanskeligere å organisere de ansatte og kjempe for deres helse, ansettelsesbetingelser og arbeidsforhold.

Vokt dere også for dem som sier at vi kan gå tilbake til de samme åpne kontorlandskapene, der et enkelt nys legger seg som et fuktig, men usynlig teppe over alle i nærheten! En post-pandemisk arbeidsplass gir ro til å tenke uten at du må be alle rundt deg trykke «mute». Den gir rom for fysisk nærhet og samtidig avstand nok til å unngå smitte. Det blir noen flere kvadratmeter, men det har vi.

Levebrød

Når pandemien er over, må vi sørge for at neste pandemi ikke utløser den samme panikken for hvor pengene til mat og husleie skal komme fra. I juli sa FNs utviklingsprogram, UNDP, at en øyeblikkelig innføring av en midlertidig grunninntekt eller borgerlønn for verdens fattigste tredjedel – 2,7 milliarder mennesker – ville være et særdeles viktig tiltak for å dempe konsekvensene av epidemien.

Observasjonen er lett å overføre til de mange som også i Norge plutselig sto uten lønn og ikke visste om eller når Nav ville se i nåde til dem. Canada og Sør-Korea er blant verdens rikeste land, begge har seriøse diskusjoner om en varig, nasjonal grunninntekt. Norge kan være sinke her, eller melde seg på som den progressive velferdsstaten vi gjerne vil være.

Hvis vi er kloke

Når pandemien er over, bør vi holde fast på de gode effektene av pandemien; den økte ferdselen på fjellstier og turveier, de kortreiste feriene og den intense bevisstheten av hvor godt det er å kunne ta på andre mennesker, holde rundt dem og uten frykt klemme dem. Alle vil nok ikke være med, men når Espen Nakstad gir oss lov, bør vi invitere de som har savnet slikt, til heidundrende klemmefester, gjerne i nærmeste turområde.

Når det er over, er det ikke sikkert at alt er bra, – men er vi kloke, kan mye bli bedre.

Følg på twitter.com/svelle

Publisert: