• På 1970-tallet utfordret den feministiske avantgarden i kunstlivet de ulike rollene kvinner var plassert i, som i dette bildet, «Art is a criminal action» (utsnitt), av tyske Ulrike Rosenbach. Fortsatt møter kvinner i kunsten den samme motstanden som den gang. (Rosenbach er blant kunstnernes som er representert i utstillingen «KVINNE − 1970-tallets feministiske avantgarde. Verk fra SAMMLUNG VERBUND, Wien» ved Rogaland kunstmuseum.)

Om lemen, mensen og bøker

GJESTEKOMMENTAR: Middelaldrende menn blir provosert over bølgen av bøker − og kunst før øvrig − om kvinners liv og virkelighet. De opplever at menns makt i kunstverdenen utfordres.