Skal det være lov å lyve?

KOMMENTAR: Når leser- og seertallene er viktigere enn sannheten, kan vi stole på mediene da?

Fox News’ Tucker Carlson og Donald Trump i tilsynelatende munter passiar under en golfturnering i New Jersey i fjor.
Publisert: Publisert:
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Etter presidentvalget i USA i 2020 hevdet Fox News at valgmaskiner fra Dominion Voting Systems var manipulert for å sikre Joe Biden seieren over Donald Trump. Påstanden ble tilbakevist, men nyhetskanalen fortsatte å publisere løgnene – selv om ledelsen og redaksjonsmedlemmene kjente sannheten.

Rettssaken som startet tirsdag, men endte med forlik samme dag, har flere sider. Den handler om hvorvidt det skal være lov å lyve, når man selv vet at man ikke snakker sant, og om det i så fall skal være beskyttet av ytringsfriheten eller pressefriheten. Den handler også om medienes troverdighet og om tilliten til domstolene.

  • Ved 22-tiden tirsdag kveld, altså etter at denne kommentaren ble publisert, uttaler dommeren i saken mellom Dominion Voting Systems og Fox News at partene har løst saken seg imellom med et forlik der Fox betaler Dominion 787,5 millioner dollar - om lag 8,2 milliarder kroner.
  • Fox erkjenner i forliket rettens vurdering av at enkelte påstander om Dominion er usanne, heter det i en uttalelse fra Fox.

– Valget ble stjålet

Kjernen i søksmålet, der Dominion krevde Fox for 1,6 milliarder dollar for ærekrenkelser – godt og vel 16 milliarder kroner – er om redaksjonen i Fox News med overlegg publiserte usannheter som ga Dominion et dårlig rykte, og i hvilken grad tv-kanalens løgner har skadet selskapet økonomisk.

Fox News mener søksmålet er et angrep på pressefriheten.

For å vinne måtte Dominions advokater bevise at Fox News visste at de drev med desinformasjon, eller at de i det minste var uforsiktige, i tråd med høyesterettsdommen i saken New York Times v Sullivan fra 1964.

Det som skjedde i kjølvannet av Donald Trumps valgnederlag for Joe Biden i 2020, var at Trump lanserte en konspirasjonsteori om at valget «ble stjålet» fra ham. Selv om redaksjonen i Fox News visste at dette var løgn, valgte de altså å publisere det.

I bevismaterialet mot tv-kanalen finner vi meldinger, eposter og uttalelser fra redaksjonsmedlemmer som fastslår at de vet at det hele var en løgn. Blant dem noen av kanalens mest kjente journalister, som Tucker Carlson, Laura Ingraham og Sean Hannity. Men det er også meldinger fra den øverste ledelsen i Fox-imperiet.

Tv-kanalens egne faktasjekkere skal like etter valget ha fastslått at Trump løy. Hvordan valgte redaksjonen å forholde seg til det? Den fortsatte å kverne ut nyheter fra Trump-leiren om valgfusk.

– Ikke skrem seerne

Fox News var gjennom hele Donald Trumps presidentperiode den foretrukne nyhetskanalen for velgerne hans. Da valgnederlaget var et faktum, valgte den redaksjonelle ledelsen i Fox News å stå last og brast med Trump, åpenbart av økonomiske hensyn.

Den som går gjennom meldingene som svirret mellom kanalens ansatte og ledelse de travle døgnene etter presidentvalget i november 2020, får tydelig inntrykk av at det fantes en frykt for at Fox skulle tape seere og inntekter.

Materialet som skulle legges fram i retten, viste at Fox News visste at Donald Trump og hans medløpere fremsatte løgnaktige påstander om valgfusk, selv om de valgte å publisere løgnene.

Først i januar 2021 snudde vinden internt i selskapet, da mediemogul og tidligere Trump-venn Rupert Murdoch foreslo for kanalens direktører at Tucker Carlson, Laura Ingraham og Sean Hannity kunne stå fram på tv og avsløre at Trump løy.

Dette var i forkant av 6. januar-angrepet mot den amerikanske nasjonalforsamlingen, og vi kan bare forestille oss hva dette kunne ha gjort fra eller til, – men Fox-sjefenes reaksjoner forteller ganske mye om hvor deres lojalitet til syvende og sist har vært: For dem handlet det ikke om sannhet eller løgn, om rett eller galt, det handlet bare om seertall og inntekter.

Direktøren videresendte Murdochs forslag til selskapets visepresident. Hun gikk tilbake til Rupert Murdoch og skal ha forklart ham – ifølge Vice – at «alle visste hva som var sannheten, men at de var redde for å skremme bort seerne», eller «pissing off the viewers», som det heter på høyeste hold i Fox.

Fox News har forrådt journalistikkens idealer, noe som truer medienes troverdighet. For hvis det bare foreligger mistanke om at innholdets sannhetsgehalt kan være tilpasset en idé om hva som slår an blant publikum, da er spillet over. Da slutter folk å stole på mediene.

Og hva skjer da? Vel, da er det grunn til å tro – i hvert fall på lengre sikt – at da skjer nettopp det ledelsen i Fox News frykter aller mest: At seertallene og dermed inntektene synker. Alle medier – til og med Fox News – lever i det lange løp av sin troverdighet, selv om også en viss «stammetilhørighet» blant seerne kan spille en rolle, spesielt i USA.

Det neste spørsmålet som melder seg, er om man kan stole på domstolene. For hva om retten i Wilmington, Delaware, hadde kommet til at løgnen er beskyttet av ytringsfriheten eller pressefriheten? Det var ikke helt utenkelig at retten fant det bevist at Fox News løy for seerne med fullt overlegg. Og at det skadet Dominion, men var innenfor i forhold til loven. Og hvis det ikke er innenfor, hva da med å ta feil? Skal det være forbudt?

  • Oppdatert 19. april klokka 06.50 med opplysninger om forliket mellom Dominion og Fox.
Publisert: