• «Ein ting er det globale demokrati-tilbakeslaget i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Men kva skjer med demokratiet i Aust-Europa og USA – og med oss?» skriv Svein Erik Tuastad. Shutterstock/NTB scanpix
    Galleri

Demokratiet under press i verda, kan vi miste gnisten hos oss også?

GJESTEKOMMENTAR: I det globale biletet liknar Nord-Europa stadig meir eit kuriøst unntak med sine vellukka liberale demokrati. Kva seier underliggande trendar om framtida?