• Pytten på Huk, Oslo. Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Ver forsiktig når du tar ein pust frå Oslo!

KOMMENTAR: Eg trur ikkje dei veit det, dei som alltid har budd i Oslo. At det ikkje er sånn luft skal vera − engsteleg, lite sjølvstendig, og heilt ute av stand til å flytta på seg.