Velgerne svikter demokratiet

KOMMENTAR: Velgerne er blitt en trussel mot demokratiet. I land etter land kastes det stemmesedler etter populister og nasjonalister som undergraver de demokratiske verdiene. Er vi i ferd med å sage over greina vi sitter på?

Eksempel på autoritær leder som har enkle løsninger på kompliserte problemer.
Publisert: Publisert:

Hvordan kunne velgerne i USA – et av verdens eldste fungerende demokratier – finne på å velge en president som krevde sin motstander (Hillary Clinton) fengslet? Overalt hvor han reiste, ropte han «Lock her up, lock her up!», og massene svarte taktfast «Lock her up, lock her up!».

Krav om fengsling av politiske motstandere.

Det var politisk suggesjon over hele fjøla, iscenesatt av dyktige rådgivere med en lettvint holdning til fakta. Også pressen, forvalteren av det frie ord, har fått føle Donald Trumps vrede. Han roper fra talerstolen i Det hvite hus at pressen er folkets fiende.

Det er ikke riktig.

Det er folket selv, som er blitt folkets største fiende, noe Aftenbladet kommer tilbake til i en større artikkel til helgen.

Fascister og kommunister

Ikke bare er trenden slik i USA, men i flere vestlige land enn noen gang siden andre verdenskrig. I flere østeuropeiske land der folk for bare 30 år siden levde og led under den kommunistiske jernhælen, svinger pendelen nå tilbake mot autoritære styrer.

Velgerne i Polen og Ungarn har valgt ytterliggående, til dels antidemokratiske krefter til å lede landet.

I Sverige banker nasjonalistiske Sverigedemokraterna på regjeringsdøren, men foreløpig uten å slippe inn. Selv her i Norge ser vi bevegelser i retning høyrepopulisme, langt inn i regjeringspartiet Fremskrittspartiet sine korridorer.

Nasjonalisten Jimmie Åkesson holder torgmøte i Kungsbacka.

Ser vi til Øst- og Sør-Europa, finner vi demokratier som setter sine egne liberale verdier under press. Polen og Ungarn er nevnt. Italia og Hellas er eksempler på land som sliter med å tilpasse seg den felleseuropeiske virkeligheten, med det som resultat at velgerne skyver populistiske, nasjonalistiske og til og med nazistiske bevegelser på frammarsj.

Demokratisk infarkt

Det som er konsekvensen, er at institusjoner som er vesentlige for det liberale demokratiets utvikling, settes på tilbakespoling, mot en tid der kommunistenes åk trykket folket i Øst-Europa ned, mens søreuropeiske samfunn ble holdt i fascismens jernhånd.

Akkumulerte rettigheter settes på spill. Pressens spillerom blir trangere. Domstolene opererer i mindre grad uavhengig av politikken.

Disse institusjonene er blodet som pumper rundt i demokratiets kropp og sørger for at det kommer oksygen til hjernen. Man kan si at velgerne er i ferd med å framprovosere et demokratisk infarkt.

For de sør- og østeuropeiske landenes vedkommende handler nok dette mye om økonomisk og til dels sosial mistilpassing i forhold til EU. I USA kan det handle om en arbeiderklasse som ikke arbeider lenger, og som er fremmedgjort i forhold til moderne økonomi og teknologi.

Et åpenbart fellestrekk er at store deler av elektoratet trekkes mot autoritære ledere som lokker med til dels enkle løsninger på kompliserte problemer.

Italienske fascister fra Forza Nuova krever boikott av utvalgte aviser.

Hjerneflukt

Et genuint europeisk trekk, er at det foregår en såkalt «brain-drain» fra Øst- og Sør-Europa. Kompetente og velutdannede folk drar, som en konsekvens av det frie arbeidsmarkedet i EU, bort fra hjemlandene og til fellesmarkedets mer velstående områder der de finner bedre fagmiljøer og høyere inntekt.

Ifølge Eurostat migrerte 9,6 millioner mennesker bort fra Sør- og Øst-Europa bare i 2016. Dette utgjør 8 prosent av innbyggertallet i regionen. Denne hjerneflukten forsinker den økonomiske utviklingen i landene det gjelder, og den fører til lavere velstandsøkning og lavere lønnsutvikling i øst og sør. En økonomisk utvikling under minstemålet for Euro-sonen er delvis en konsekvens av dette.

Ett resultat er EU-kommisjonens avvisning av det italienske statsbudsjettet for 2019. EU truer nå med økonomiske sanksjoner, dersom Italia ikke endrer budsjettet, noe italienerne sier nei til.

I bakgrunnen marsjerer fascistene som vil gjøre «Italy great again».

Høres det kjent ut?

Publisert: