Rødlistede rogalendinger

GJESTEKOMMENTAR: Hvorfor er Geir Pollestad, en av Sp’s absolutt dyktigste og mest erfarne politikere, blitt degradert så kraftig at det nærmest ligner en avskilting?

Støre-regjering i Kongens første statsråd etter valgseieren i 2021, fra venstre: kronprins Haakon, finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp, Hedmark valgdistrikt), forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp, Sør-Trøndelag), utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Østfold, Sp), forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp, Nordland), barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp, Sogn og Fjordane), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap, Østfold), helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap, Nord-Trøndelag), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap, Oslo), landbruks- og matministerminister Sandra Borch (Sp, Troms), departementsråd Anne Nafstad Lyftingsmo, justisminister Emilie Enger Mehl (Sp, Hedmark), kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap, Akershus), kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap, Hedmark), olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap, Hordaland – nå arbeids- og integreringsminister), kommunalminister Bjørn Aril Gram (Sp, Nord-Trøndelag), klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide (Ap, Oslo), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap, Akershus), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap, Nordland), arbeids- og integreringsminister Hadia Tajik (Ap, Rogaland – ikke lenger med i regjeringen), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap, Oslo) og kong Harald.
  • Trond Birkedal
    Trond Birkedal
    Skribent
Publisert: Publisert:
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Ifølge Store norske leksikon, er rødlisten «en liste over arter eller naturtyper med vurderinger av deres risiko for å dø ut (utryddelse) eller å forsvinne fra et område». Min overskrift er ment å sette søkelys på den drastiske reduksjonen av rogalendinger i maktens korridorer. Det har skjedd raskt og i stort omfang.

Om en minister eller partileder kommer fra et bestemt fylke, er ikke avgjørende for hvordan det går med det fylket. Men erfaringer og miljøet en tar med seg fra hjemplassen påvirker hva man er opptatt av og hvordan man vurderer en sak. Har man venner og familie som jobber i oljå, vil det prege måten en vil gjennomføre det grønne skiftet på. Da er det urovekkende at det er kjemisk fritt for rogalendinger der det virkelig teller.

Alt var bedre i forrige periode

I forrige stortingsperiode hadde vi til enhver tid 4 av 20 statsråder fra Rogaland, vi hadde 3 av 12 komitéledere på Stortinget og fire parti­nest­ledere. Status i skrivende stund er ingen statsråder, ingen komitéledere, to parti­nest­ledere og én partileder. I tillegg er lederen av KrFU fra Rogaland.

Statsråder skal i utgangspunktet velges på bakgrunn av dyktighet og egnethet. At den sittende regjeringen ikke har greid å finne én politiker fra fylket som er god nok til å sitte i regjering, er et kraftig faresignal til Rogaland Ap og Rogaland Sp. De har et stykke arbeid foran seg med å prioritere talentutvikling. Det gjelder også de andre partiene.

Rogaland er oljå

Alle rogalandspolitikere har et forhold til oljå, og langt inn i MDGs rekker her i Rogaland er det forståelse for at man ikke kan stenge oljeutvinning på dagen. MDG Rogaland var både uenige i en sluttdato for norsk oljevirksomhet, og de kritiserte eget parti for å ha et ultimatum om at de ikke ville snakke om samarbeid med partier som ikke umiddelbart ville stanse leting av olje. For å illustrere at hvor du kommer fra, betyr noe, er det nok å minne om da en profilert MDG-er, Oslos førstekandidat Lan Marie Berg, besøkte oljehovedstaden i valgkampen. Under besøket avslørte Berg store hull i kunnskapen om landets viktigste næring.

I praksis ville det ikke vært den store politiske forskjellen mellom en olje- og energiminister Lan Marie Berg eller Daria Maria Szymaniuk, MDGs gruppeleder i Stavanger. Men det faktum at Szymaniuk har bodd store deler av livet i Rogaland, treffer folk som er ansatt i oljeindustrien i butikken, på foreldremøter og kanskje til og med omgås oljearbeidere, gjør at hun har et annet utgangspunkt for å gjennomføre det grønne skiftet i tråd med MDGs politikk. Dersom noen nå satte kaffen i halsen av tanken på en MDG-er i Olje- og energidepartementet, kan jeg berolige med at dagens partimålinger tyder på at dette er et høyst teoretisk eksempel.

De daglige, synlige resultatene av oljeaktiviteten ser vi best her i regionen. Søkelyset på HMS, direkte og indirekte arbeidsplasser, velstanden arbeidsplassene bringer og, ikke minst, teknologiutviklingen som skjer i kjølvannet av oljeutvinningen, blir vi minnet om hver dag.

Hvor er talentene?

Vi kan altså ikke kreve at Rogaland skal få tunge verv bare fordi folk er fra Rogaland. De som skal ha verv må først og fremst være kvalifiserte og ha tillit fra partiet sitt.

Av dagens Rogalands-politikere i regjeringspartiene Ap og Sp er det langt mellom tungvekterne. Tajik var i en klasse for seg selv i Rogaland Ap, men verken Torstein Tvedt Solberg eller Tove Elise Madland er i nærheten av å ha hennes politiske egenskaper. Dette gjenspeiles for så vidt også i rollene de har fått tildelt i stortingsgruppen, hvor de ikke har fremtredende posisjoner.

Fredag meldte Aftenbladet at Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun skal lede et partiinternt utvalg som skal se på Ap’s energipolitikk. Stavanger Ap vil selvsagt feire dette som en seier og økt innflytelse, men partiinterne utvalgs vage formuleringer havner fort nederst i bunken når realpolitikken skal forhandles på Stortinget. «Dette er et meget tynt plaster som skal dekke over hvor sjokkerende lite innflytelse Rogaland Ap har internt.»

Les også

Jonas Gahr Støre ber Stavanger-ordfører utvikle ny Ap-politikk på olje, gass, strøm, bensin og vind

Geir Pollestad og Lisa Marie Ness Klungland konstaterer at Rogaland Sp gikk fra én til to representanter på Stortinget. Men hvor er den sentrale Sp-eren Geir Pollestad nå?

Det er mer interessant å se på Senterpartiet. Første­kandidaten Geir Pollestad har lang politisk erfaring, både som stortings­representant og stats­sekretær i Stoltenberg-regjeringen. I syv år ledet han Stor­tingets næringskomité, og han har lenge vært en av Vedums nærmeste medarbeidere. Med ham som topp­kandidat greide Sp å doble antall stortings­represen­tanter fra én til to ved forrige valg.

Likevel har ikke Sp funnet plass til han i regjeringen. Dersom de ikke skulle hatt han i regjering, kunne de plassert Marit Arnstad i regjering, og Pollestad hadde gjort en strålende jobb som parlamentarisk leder på Stortinget. I stedet er han nå altså parlamentarisk nestleder, som i praksis er en marginal og perifer stilling. Han har ikke noe verv som komitéleder, og han er ikke engang finanspolitisk talsperson for Sp. Jeg synes det er rart at det ikke er kommet en skikkelig forklaring på hvorfor en av partiets absolutt dyktigste og mest erfarne politikere er blitt degradert så kraftig at det nærmest ligner en avskilting. Flere enn jeg lurer på hva som har skjedd.

Partiene må våkne

Alle partier i Rogaland bør sette i gang et omfattende rekrutteringsprogram for å sikre at flinke folk velger politikken. De må ta en gjennomgang av politikerne de allerede har, kurse, skolere og dyrke de som er spesielt dyktige og legge til rette for at de faktisk kan drive med politikk.

Det grønne skiftet kommer, enten man vil eller ei. Det betyr noe for Rogaland hvem som gjennomfører det.


Publisert: