• «The Real Lolita kan forsterka ambivalensen ved lesing av Lolita,» skriv Øyvind Strømmen. Her Jeremy Irons og Dominique Swain i ei scene frå filmen etter den berømte romanen. PETER SOREL / SHOWTIME

Lolita og røyndomskrimen

GJESTEKOMMENTAR: True crime-sjangeren kan vera opplysande, jamvel om skjønnlitteratur. Men han bør ikkje gjerast til underhaldande påskekrim.