• Det vert ikkje enkelt å få i hop budsjettet i Time kommune og minst like vanskeleg å finna løysing for ny idrettshallar, frå venstre Bjarne Undheim, Sp, ordførar Reinert Kverneland, H, Lars Enevoldsen, Uavh., og Peter Lorentz Stabel, Frp. Geir Sveen

Bryne og kommunen må ikkje la hallprosjektet fara

Hallprosjektet på Bryne stadion vil gje to idrettshaller samt fotballhall. Stadion vert eit idrettssenter og samlingspunkt. Det er noko heile Bryne-byen treng.