• Me går framover, tenkjer me, ved kvart nyttår. Me er på veg mot noko nytt, på strak veg inn i framtida. Men hugsar me på å minnast? Å vaka over det som var? Shutterstock/NTB scanpix

Historia som minne – vil nåtida finnast neste år?

GJESTEKOMMENTAR: Har måten me forstår historia på nokon innverknad på korleis me handlar som individ, og som kollektiv? Blir nåtida ein del av framtida viss ho ikkje minnast?