• Erling Holmøys SSB-rapport om innvandringens betydning for utviklingen fram mot år 2100 er populær på den innvandringsfiendtlige og -skeptiske høyre side av den partipolitiske aksen. På kort sikt er slikt åpenbart nyttig, på lang sikt er det som oftest stor humor. Cornelius Poppe, NTB Scanpix

Omdal: Om 84 år er allting glemt

FRIPENN: Blant de små profeter regnes Hosea og Malaki, Mika og Habakkuk, og selvfølgelig Erling Holmøy.