• Et isolasjonsvedtak kan også bety at underbemannet, stresset og ufaglært personell har oppført seg på måter som har ført til en eskalerende konflikt, skriver Kristian Kise Haugland. NTB Scanpix (illustrasjonsbilde)

De vanskelige tallene i psykiatrien

GJESTEKOMMENTAR: Antall isolasjonsvedtak i psykisk helsevern forteller oss fint lite.