• Gry Lunde og Anne Soland Varhaug (i bakgrunnen) var to av svært få som turde å uttale seg om hva de syntes om Greenpeaces kaffeutdeling utenfor Statoils hovedkontor i 2014. Hilde Øvrebekk Lewis

Mindre ytringsfrihet enn den som er i oljebransjen, skal du lete lenge etter

KOMMENTAR: Oljebransjen maner selv til åpenhet. Samtidig knebler de sine ansatte.