• «Lær av brannvesenet i Stavanger», er Kristian Kise Hauglands oppfordring til kommunepolitikerne. Jan Inge Haga

Tvangsdebatten: Vi diskuterer feil lovverk

GJESTEKOMMENTAR: Det er ikke lov om psykisk helsevern som kommer i veien for god rusbehandling.