• I fleire tiår har oljeverksemda gitt Noreg enorme inntekter og over 8000 milliardar i Oljefondet. Når pilene av fleire årsaker vil peike nedover, kva gjer vi då? NTB Scanpix

Oljeparadokset − frå økonomisk velstand til risiko for landet

GJESTEKOMMENTAR: Norsk olje trygga velferda i mange tiår. I framtida kan olje bli ein risiko for velferda.