• Viktigaste grunnen til at lundefuglen er trua av utrydding? Svaret er truleg mangel på mat, det vil seie tobis. Før skuldast det overfiske, no er olje- og gassleiting i aukande grad årsaka. NTB scanpix

Med hovudet i sanden – medan olje og gass truar naturmangfaldet

GJESTEKOMMENTAR: Olje- og gassaktivitet er ikkje berre i strid med klimaomsyn, det trugar stadig oftare sårbar og viktig norsk natur.