Bil, biff og boring

KOMMENTAR: MDG har gode intensjoner. Problemet er de løse trådene, den manglende helheten og realisme.

Nestleder i MDG, Arild Hermstad, mener vi må legge ned oljeindustrien innen 2035. Det blir sannsynligvis vedtatt på partiets landsmøte denne helgen.
 • Hilde Øvrebekk
  Hilde Øvrebekk
  Kommentator
Publisert: Publisert:

Toppkandidaten for MDG i Rogaland, Ulrikke Torgersen, sa til Aftenbladet tidligere denne uken at hun støtter en styrt avvikling av olje- og gassnæringen innen 2035.

Dermed går hun mot Rogaland MDGs forslag om å la være å sette en sluttdato.

Alt tyder på at det er Torgersens syn på saken som vinner fram og blir vedtatt på partiets landsmøte, som starter torsdag.

Les også

MDG-Lan vil øke bompengene betydelig i storbyene

Full stopp

«Vi må stoppe alle nye tildelinger, slik Frankrike gjorde i 2017 og slik Danmark gjorde i fjor,» sa Arild Hermstad, nestleder i MDG.

Danmark har en årlig produksjon på rundt 145.000 fat og Frankrikes på 133.000 fat. Til sammenligning har Norge en produksjon på 2 millioner fat. Det sier seg derfor selv at det ikke er mulig å sammenligne det å stenge oljeproduksjonen i Danmark og Frankrike med den norske.

Det er ikke bare nedstengningen av eksisterende felt som kommer til å koste oss store summer som samfunn. MDG mener selv at de har en plan for hvordan de skal finne nye jobber til de 220.000 menneskene som jobber i oljeindustrien i dag. Og de satser på at en oljekommisjon skal finne svarene på dette i løpet av de 14 årene vi da har igjen av det norske oljeeventyret.

Les også

Ulrikke Torgersen fra Hillevåg vil lede MDG inn i regjering etter valget

Les også

Mot viljen til Rogaland MDG vil stortingskandidaten ha full oljeslutt i 2035: – Symbolpolitikk

Gode intensjoner

Her ligger kanskje essensen i MDGs forslag til nytt partiprogram, som skal diskuteres og voteres over i helgen. Det er fullt av gode intensjoner, men også av løse tråder som ikke alltid henger sammen.

Det er ingen tvil om at noe av MDGs politikk, som for få år siden ble sett på som radikal, nå har funnet veien også til andre partier.

Ett eksempel er sirkulærøkonomi, der målet er å gjenbruke og reparere i stedet for å hele tiden kjøpe nytt og kaste.

Sintef har beregnet at det å sikre møbler, tekstiler og elektronikk lang levetid, kan gi Norge 20.000 arbeidsplasser og rundt 15 milliarder kroner mer til samfunnet. Hvis nye bygg bruker 20 prosent gjenbruksmaterialer, kan det skape 4900 nye jobber i Norge og 6,3 milliarder kroner i ekstra inntekter.

Regjeringen har i regjeringsplattformen varslet at det skal utarbeides en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. Etter planen skal denne legges fram i løpet av våren 2021.

Det finnes også annen MDG-politikk som har fått plass hos andre partier, som kortere arbeidsdager og karbonavgift til fordeling (KAF).

Les også

Klimaplan med høge ambisjonar og lite engasjement

Bestemme selv

Men så er det bare det at MDG ikke helt stoler på at vi kan ta de riktige valgene selv. For det er ikke bare oljeindustrien som skal styres politisk. Politikken skal også brukes aktivt til å styre det vi kanskje mener vi kan få bestemme selv.

Partiprogrammet som skal voteres over inneholder nemlig forslag til en rekke forbud. MDG vil blant annet forby «3 for 2»-kampanjer i butikkene, for å «begrense overforbruk», de vil ha et forbud mot markedsføring av forbrukslån og kredittkort og forby reklame for forurensende flyreiser.

Partiet har et langsiktig mål om å halvere det norske kjøttforbruket. I programforslaget heter det at MDG vil at offentlige kantiner minst én dag i uken skal servere kun plantebasert mat, og «alltid ha et fristende vegetar- og vegansk tilbud».

I forrige uke gikk Torgersen og andre MDG-topper ut med et forslag om å forby reklame for kjøtt, på lik linje med tobakk- og alkoholreklame.

Les også

MDG-topp i Rogaland med kontant nei til å elektrifisere oljeplattformer

Bil, biff og boring

Partiet vil på landsmøtet vedta et nytt mål om 80 prosent utslippskutt innen 2030. Programmet inneholder en innskjerping i miljøpolitikken, og en økt satsing på bilfrie byer.

«Bil, biff og boring,» kaller Hermstad det. «Vi tar tak i alle tre. Full stopp i olje, motorvei og nesten biff».

Det skal legges til rette for flere jernbanestrekninger, mer sykling og gange, ingen nye motorveier, vedlikehold av eksisterende veier, flere ladestasjoner, omdisponering av penger fra bilveier til sykkelveier, momsfritak for elbiler og gratis ferjer, for de som går eller sykler.

MDG forutsetter at jordbrukspolitikken endres, og da må også den norske bonden omstilles. Også Oljefondets mandat skal endres.

Leder i MDG, Une Bastholm, sa på en pressekonferanse mandag at partiet ligger godt an til å få innflytelse. «Det er ingen tvil om at vi har stabilisert oss på et annet nivå enn forrige valg,» sa hun.

I 2017 fikk partiet 3,2 prosent oppslutning og ett mandat på Stortinget. På de siste meningsmålingene har partiet ligget på alt mellom 3,3 og 7 prosents oppslutning. Vi skal heller ikke glemme at før valget for fire år siden, lå MDG på noen av meningsmålingene inne med så mange som ni mandater.

Les også

«Kjære kamerater»

Regjeringsmakt

Nestleder i Frp, Sylvi Listhaug, skrev i en kronikk i VG denne uken at når MDG snakker om at folk må ha en betydelig reduksjon i forbruk og levestandard, så er pandemien en forsmak på det.

Men her prøver Listhaug bare å score et billig poeng. For det er klart at MDG ikke egentlig ønsker seg økonomisk krise og høy arbeidsledighet. Man kan vel heller si at de har gode intensjoner om et samfunn de så gjerne skulle ønske seg.

Så er det de løse trådene. Som at en politisk styrt avvikling av oljeindustrien vil hindre den reelle omstillingen som faktisk skjer i næringslivet, og at en fungerende velferdsstat er avhengig av at det er nok penger til å finansiere den.

MDG har valgt seg venstresiden, og ifølge Torgersen vil de inn i regjering etter valget. Bastholm sa at et vedtak om hvilke krav de vil ha til de andre partiene kan komme før sommeren.

Men vedtar MDG programmet slik det ser ut nå, vil de møte betydelig motbør både fra Ap og Sp. For selv om de andre partiene kan ta med seg noen av de gode intensjonene og mindre deler av MDGs politikk, er helheten, eller mangelen på den, altfor radikal til at de har en reell sjans til å få regjeringsmakt til høsten.

Men det er lov å drømme.

Les også

 1. «Står det virkelig så dårlig til med den norske klima­poli­tikken?»

 2. Hvorfor er det ikke et folke­opprør mot elektri­fise­ring av sokkelen?

Publisert:

Kommentator Hilde Øvrebekk

 1. Prioriter yrkesfagløftet, ikke en krise som allerede er over! Og se til Rogaland

 2. Den nye regjer­ingen flytter makt fra Rogaland

 3. Innfør lønn basert på arbeids­erfaring også for stor­tings­politikere

 4. Skal du klemme, håndhilse eller danse på bordet? Kommer verden til å bli som før? Jeg skal i alle fall kaste munn­bindet

 5. Politikere, la ikke sel­skapers og interesse­gruppers egen­interesser lede dere inn i frist­elsen

 6. Mer olje­skepsis – Roga­land er ikke lenger anner­ledes­fylket

 1. Kommentator Hilde Øvrebekk
 2. Politikk
 3. Arild Hermstad
 4. MDG
 5. Ulrikke Torgersen