• Kommunalsjef Mona Kopperstad har ansvar for barn, unge og familie i Stavanger. Hun sier det er registrert flere barn i familier med vedvarende lave inntekter. Jan Inge Haga

Fattigdomssjokket må få konsekvenser

LEDER: Stavanger må søke råd i andre kommuner og andre land for å få bukt med det økende fattigdomsproblemet i kommunen.