Det skal mer til

AFTENBLADET MENER: Det skal mer enn fine ord til for å løfte statusen til SFO.

Ved Jåtten SFO har alle ansatte hele stillinger, og alle har fagbrev, er pedagoger eller lærlinger. Det er ikke den nasjonale rammeplanens fortjeneste. Her leker Annika Moen Gilje (6) og Casper Helberg (7).
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Da de minste elevene våre møtte til første dag i SFO i år, var en rammeplan for første gang på plass. Til nå har det i grunnen ikke vært andre krav til SFO enn at de må finnes i hver kommune, og at de som jobber der, må ha en politiattest. Det betyr at SFO kan være alt eller ingenting, det kan være de som løfter hele skoledagen, og gjør lærernes jobb enklere og barnas dag lettere. Eller det kan være stikk motsatt, og nærmest det rene kaos. Det varierer fra kommune til kommune, og fra skole til skole. Det er helt og holdent personavhengig. Dette er dypt urimelig, både overfor de som jobber i SFO, og for barna som går der. For barna er SFO en del av skoledagen. Rammeplanen kom med andre ord langt på overtid.

Det står mye fint i den. SFO skal bidra til barnas mestring og opplevelse av egenverd, ivareta barnas behov for omsorg og tilsyn, samtidig som det gis rik mulighet for meningsfull fritid og lek. SFO skal innrettes slik at alle barn får gode utviklingsvilkår, uavhengig av barnas forutsetninger, og de skal bidra til at alle barn er en del av et inkluderende fellesskap.

Men det følger ikke penger med planen. Regjeringen mener kommunene selv må fikse det, innenfor de rammene de har. Altså vil SFO måtte konkurrere med skolen om å få penger og ressurser. SFO har mye lavere status. Mener man alvor med at statusen skal heves, trengs det drahjelp også i form av penger.

Det stilles heller ingen krav til at SFO skal ha sin egen leder, det er opp til kommunene. Krav til hvor mange ansatte det må være, i forhold til hvor mange barn som går der, finnes heller ikke. Og heller ikke nå finnes det krav til pedagogisk kompetanse blant de som jobber der.

De fine tingene om inkludering som står i planen, vil i tillegg bare gjelde for barna som har familier som har råd til å ha dem der, eller som bor i kommuner med ordninger som sikrer flere plass. I Stavanger, for eksempel, er SFO gratis for førsteklassinger. De betaler bare for maten. Men for resten, altså de i 2. − 4. klasse, koster en fulltidsplass 3188 kroner i måneden. Planen legger seg ikke opp i slikt, heller.

Med andre ord er rammeplanen så løs og har så få krav at det meste og det viktigste ennå er helt opp til den enkelte kommune eller den enkelte skole. Det er for slapt fra regjeringens side. Og det er nokså respektløst overfor de minste skolebarnas hverdag.

Publisert: