Løs fastlegekrisen nå

AFTENBLADET MENER: Fastlegekrisen kan ikke løses gjennom avtaler med private aktører. Regjeringen må sørge for at 2023 blir året der alle i landet kan få en fastlege.

Det er mange unge som ikke vil jobbe som fastlege på grunn av ordningene som gjøre det vanskelig å kombinere med et familieliv.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Rett over nyttår ble det klart at Klepp kommune har inngått en avtale med Dr. Dropin for å løse fastlegekrisen.

Bakgrunnen for avtalen er at det over tid har vært økt press hos kommuneoverlegen og legevakten, og at innbyggerne har klaget på hanglende helsehjelp, sa kommuneoverlege Roman Benz til NRK.

Avtalen går ut på at pasientene bestiller time hos Dr. Dropin, enten i Stavanger eller over videokonsultasjon. De betaler samme egenandel som hos fastlegen.

Fastlegene fikk først høre om kommunens avtale med Dr. Dropin helgen før den trådte i kraft. De var kritiske til avtalen og kom med innspill, men sier de ikke ble hørt.

Leder av Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev sa at «det kan være de ser det som en kriseløsning på kort sikt, men det er ingen god løsning». Han mener dette kan være brudd på fastlegeforskriften, der kommunene har plikt til å sørge for at det er tilstrekkelig med fastleger slik at alle som ønsker det får plass på en liste.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa at avtalene mellom kommuner og private helseaktører om fastlegetjenester ikke er greit, og at dette ikke er en utvikling regjeringen ønsker.

Hun viste til at regjeringen har satt av 690 millioner kroner ekstra til fastlegeordningen i statsbudsjettet.

Men det betyr ikke så veldig mye for de 230.000 pasientene her i landet som ikke har fastlege, hvis det ikke skjer noe ganske raskt.

Dette er en varslet krise, som vi har hørt om i mange år.

Få unge leger ønsker å jobbe som fastlege. Tillitsvalgte har i årevis pekt på den store arbeidsbelastningen og den uregulerte arbeidstiden som følger med yrket. Det er vanskelig å kombinere med et vanlig familieliv.

Men det finnes eksempler på tiltak som virker. I Tromsø holdt fastlegeordningen på å kollapse. Kommunen kom fastlegene i møte med 100 millioner kroner og bedre ordninger over fire år. Den såkalte Tromsømodellen, som blant annet legger til rette for kortere pasientlister og nye rammevilkår, trådte i kraft i 2021.

Avtaler med private aktører må være en nødløsning. Det er ingen god, varig løsning for pasientene. Samtidig er det hos regjeringen og helseminister Kjerkol ansvaret ligger for at det ikke blir nødvendig å inngå slike avtaler.

Regjeringen satt i august ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe som skal foreslå konkrete tiltak for å styrke fastlegeordningen. Men den endelige rapporten kommer ikke før i april. Det spørs om det er hurtig nok.

For målet må være at alle i Norge skal kunne få en fastlege dette året.

Publisert: