• Ivar Braut ble søndag vigslet til biskop i Stavanger. Nå må han finne sin stemme som Kirkens øverste leder i vår region. Jon Ingemundsen

Biskop Ivar Braut må passe seg for å bli for usynlig

Den nye biskopen i Stavanger må finne seg i å bli sammenliknet med sin forgjenger, mener Aftenbladet.