• Barneminister Solveig Horne (Frp) har et seriøst engasjement for barnevernet. Men hun er blitt lammet av systemet rundt henne, hevder menneskerettsekspert og barnevern-kritiker Gro Hillestad Thune. Jarle Aasland

Barnevernet - mer åpenhet til barnets beste

LEDER: Barnevernet må i større grad åpne seg mot samfunnet. Innsyn og samarbeid med andre instanser er stikkord.