Prioriter penger til skolene

LEDER: Når vi nå går inn i valgkampen, må det være de viktige skolesakene som teller.

Publisert: Publisert:

Nylund skole har over 60 elever som har fått innvilget spesialpedagogisk oppfølging. I dag har de bare en spesialpedagog, og skolen har bedt om å få nok midler til å ansette tre til. Foto: Fredrik Refvem

Leder

Gjennom lærernormen KrF fikk innført i fjor kom det et krav om at det skal være en lærer per 16 elever på første til fjerde trinn. På femte til tiende trinn skal det være en lærer per 21 elever.

Aftenbladet har tidligere støttet lærernormen. Det er viktig å sette et tall på antall lærere per elev for å sikre best mulig undervisning.

Så når rektor Frøydis Anthonsen på Nylund skole i Stavanger ser seg nødt til stå fram og fortelle om en skole som nekter å skrive under på kommunens budsjett fordi de ikke vil bryte loven, er det på tide å snakke om prioriteringer.

Les også

Lærere for framtiden

Les også

– Jeg tror også at noen syns det er beroligende å vite at nå kan ingen ta bilde av deg uten at du vet det

Problemer

Nylund skole har over 60 elever som har fått innvilget spesialpedagogisk oppfølging. I dag har de bare en spesialpedagog, og skolen har bedt om å få nok midler til å ansette tre til.

Problemet er, ifølge Anthonsen, at stram økonomi gjør at skolen må velge mellom å ansette spesialpedagoger eller å innfri lærernormen.

Nylund har mistet midler fordi det er nye regler for fordeling til skoler i lav levekårssone. Det er et bra tiltak. Men samtidig kan det se ut som det skaper noen nye problemer som levekår ikke tar opp i seg.

Skolesjef Jørn Pedersen sier at det er en utfordring for alle skoler at de ofte må prioritere å ansette lærere i stedet for andre, som assistenter og i Nylunds tilfelle spesialpedagoger. Han foreslår å løse problemet på en annen måte, for eksempel gjennom gruppetimer i stedet for timer alene med elever.

Men det sier seg selv at bare en spesialpedagog på 60 elever vil skape store utfordringer.

Les også

Barneskule meiner lite pengar tvingar dei til å bryte lova

Les også

Dårlig samarbeidsklima en fare for storbyen

Prioriteringer

Tall fra analyseselskapet ASSS (aggregerte styringsdata for samarbeidende kommuner) viser at Stavanger bruker mindre på skole enn mange tilsvarende store byer. Det viser at Stavanger prioriterer annerledes. Og da blir det enda vanskeligere å prioritere for skolene.

Samtidig har kommunen for eksempel gått inn med kapitalinnskudd på 31 millioner i Stavanger Forum siden 2016, og flertallspartiene vedtok nylig å gi ytterligere 15 millioner i et likviditetslån.

Det er lettvint for politikerne å hive seg på en sak som mobilbruk i skolen. Men i det store og hele er det ikke denne saken valgkampen bør handle om.

Politikerne i Stavanger må også snakke om de tingene som virkelig teller noe i skolebarns hverdag.

Når noen skoler ikke har nok ressurser til å ta vare på elevene på en sikkelig måte, da må de finne mer penger til skole.

Les også

Langt fleire skuletimar blir gitt av ukvalifiserte

Les også

Rektorar i ungdomsskulen roper varsku om store underskot

Publisert: