• Fylkeslegen undersøker nå om sensitiv pasientinformasjon har havnet på avveier i SUS-systemet. Kristian Jacobsen

Ulovlig snoking må ikke hindre digitaliseringen

LEDER: Digitaliseringen bør gjøre det lettere – ikke vanskeligere – å hindre at uvedkommende får innsyn i private forhold.