• Sveinulf Vågene fra organisasjonen La Naturen Leve er skeptisk til miljøbelastningene fra landbasert vindkraft. Her i Egersund Vindpark som består av 33 vindmøller i Åseheia og Kolldalsheia øst for Egersund. Jon Ingemundsen

NVE må lytte til vindkraft-bekymringene

LEDER: Når Rogaland nå blir pekt på som et område spesielt egnet for flere vindkraftutbygginger, risikerer vi å få enda flere konflikter mellom de ulike interessene. Da må NVE begynne å lytte.