Trump er farlig

I tillegg til å være fullstendig uegnet som president, har Donald Trump nå også prestert å bli en trussel mot demokratiet.

Publisert: Publisert:

Ikke bare fullstendig uegnet og ukvalifisert. Nå også en farlig demagog som undergraver demokratiet, skriver Aftenbladet på lederplass. Foto: MIKE SEGAR

  • Leder

Mange synes at norske medier, og særlig norske kommentatorer, er i overkant opptatt av det amerikanske presidentvalget. Denne kritikken er delvis berettiget, siden det selvsagt finnes en rekke internasjonale hendelser som også er av stor betydning og som hadde fortjent oppmerksomhet. Det britiske nei til EU og den populistiske høyredreiningen i Europa, de mange, blodige konfliktene i Afrika, Russlands utenrikspolitiske ambisjoner, Kinas økte aktivitetsnivå på den internasjonale scenen. Alt dette er av stor betydning for Norges interesser, både sikkerhetspolitisk og økonomisk.
Når vi likevel vier så mye oppmerksomhet til USA og valgkampen der, er det i erkjennelse av at USA, enten man liker det eller ikke, er vår viktigste allierte og motoren i den globaliserte økonomien. Det har konkret, målbar betydning for oss hvem som innehar verdens mektigste embete.
Aftenbladet har tidligere sagt tydelig fra om hva vi mener om Donald Trumps kandidatur. Vi har sagt at han er en selvopptatt løgner som ikke har noen av de egenskapene som kreves for å utføre jobben som president i USA.

Trump ville ikke love å anerkjenne valgresultatet

Men nå er det altså nødvendig å forsterke dette argumentet ytterligere.
I nattens debatt mot demokratenes kandidat Hillary Clinton nektet Trump å klargjøre om han vil respektere valgresultatet. Han har de siste ukene stadig gjentatt og forsterket sine påstander om omfattende valgfusk, og sagt at om han taper valget, er det på grunn av slikt juks.

Dette er uhyre alvorlig. Ved å diskreditere den demokratiske prosessen på denne måten bryter Trump tvert med en tradisjon som er blant de aller mest beundringsverdige ved USA og dets institusjoner, nemlig at når valget er gjennomført, samler folket seg rundt den valgte lederen, enten dette er på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå, og anerkjenner vedkommende.

Dette er et skremmende, udemokratisk, demagogisk grep som ikke bare kan føre til uro og vold internt i USA etter valget i november, men er også et forferdelig uheldig signal til mindre utviklede land. Når man kjemper om verdens viktigste valgte stilling, er det rett og slett utilgivelig å framføre slike synspunkter. Det skulle være unødvendig å minne om det, men i likhet med de fleste andre påstander Trump har kommet med i sin valgkamp, mangler også denne enhver forankring i fakta.

Publisert: