• Johan Sverdrup (V), på sokkel i forgrunnen, er opphavsmann til parlamentarismen i Norge og til begrepet «Al magt skal ligge i denne sal», med henvisning til stortingssalen i bakgrunnen. Junge, Heiko / NTB scanpix

Listhaugsaken har ikke endret det politiske systemet

LEDER: Det er sagt og skrevet at norsk politikk aldri vil bli som før etter listhaugsaken. Det er ikke riktig. Saken har tvert imot vist at det norske systemet fungerer.