Villreinen og vi

AFTENBLADET MENER: Den norske stammen av villrein er unik i Europa, og Norge har et særlig ansvar for å beskytte, ikke bare beskyte den. Men det er kraftutbygging, hyttebyer og veier som er den største trusselen, ikke fotturister.

Bildet av disse bukkene er tatt nær Svartevatn i Sirdal sommeren 2007. Villreinstammen i fjellene mellom Rogaland og Agder er Europas sørligste, og Norge har et særskilt, internasjonalt ansvar for å beskytte den.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Statsforvalteren i Rogaland og flere andre myndigheter uttaler at Stavanger turistforening (STF) sitt hytte- og løypenett må flyttes fra østsiden av Blåsjø og over til vestsiden. Dette betyr i så fall at turisthyttene Storsteinen, Hovatn, Vassdalstjørn og Krossvatn må rives.

Dette er et radikalt forslag, men det kommer på bakgrunn av en alvorlig situasjon. Den norske stammen av villrein er unik i Europa, og Norge har et særlig ansvar for å beskytte, ikke bare beskyte, den.

Daglig leder i Stavanger Turistforening, Preben Falck, har helt rett når han i foreningens høringsuttalelse påpeker at det er de store naturinngrepene, altså de enorme kraftmagasinene Blåsjø og Svartevatn som er hovedårsaken til at villreinstammen i fjellene mellom Rogaland og Agder har fått problemer.

Men nettet av anleggsveier, som delvis også kan brukes av privatbiler når snøen er borte, har også ført til økt ferdsel i områder som tidligere lå langt inne i heia og dermed hadde mindre ferdsel.

Storsteinen turisthytte i 2014

Turistforeningen er naturlig nok skeptisk til forslaget om å fjerne hele hyttenettet sitt på østsida av Blåsjø, og særlig skeptisk til å betale for dette selv. Vi er enige med Falck og foreningen i at kraftselskapet, som jo står for det suverent største inngrepet – og påfølgende store inntekter – bør betale for nye hytter dersom riving blir det endelige vedtaket i departementet.

Turistforeningens hytte på Storsteinen er det mest akutte problemet, siden denne ligger midt i den smale korridoren mellom øst og vest, Steinbuskaret mellom Blåsjø-magasinet og Svartevatn-magasinet. Denne hytta bør uansett flyttes.

Hyttebygging i Sauda sommeren 2019.

Den uberørte, eller i det minste lite berørte naturen er et knapphetsgode i dag. Og den er under et voldsomt press. Vannkraftutbyggingene i Rogaland har lagt beslag på enorme områder. Hyttebyer og vindparker spiser opp enda mer. Og det er fare for at behovet for mer elektrisk kraft i årene som kommer vil føre til enda større inngrep og tap av enda flere leveområder for dyr og planter.

Derfor er det også bra at Stavanger Turistforening heller satser på å bygge hytter og merke løyper i områder der konfliktene med villreinen er mindre. Det lille som er igjen av «villmark» i Rogaland bør få ligge mest mulig i fred.

Blåsjø er over 80 kvadratkilometer stor og en enorm barriere mellom øst og vest i fjellene på grensa mellom Rogaland og Agder.

Turistforeningen og dens brukere er ikke noen «skurk» i denne saken. Tvert imot har foreningen så langt vi kan se forsøkt å spille en konstruktiv rolle. Skulle faginstansene komme fram til at en aller flere av disse hyttene likevel bør fjernes, er vi sikre på at foreningen også vil spille en konstruktiv rolle i den prosessen.

Den norske stammen av villrein er unik i Europa, og Norge har et særlig ansvar for å beskytte, ikke bare beskyte den
Publisert: