Å bevare seg til fant

AFTENBLADET MENER: Trehusbyen Stavanger må og skal bevares, men det er fare på ferde dersom dette også skal bety enhver trebygning som står til nedfalls skal forsinke eller stanse fornuftig byutvikling.

Striden står om to bygninger i et kvartal ved Spilderhauggata på Storhaug, like ved Kjelvene skatepark.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Nok en gang er en byggesak i Stavanger stanset av politikerne og returnert til byråkratiet. Denne gang gjelder det to bygninger i et kvartal ved Spilderhauggata på Storhaug, like ved Kjelvene skatepark.

Flertallet i Utvalg for by- og samfunnsutvikling, bestående av representanter for Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, MDG og Rødt, gikk med seks mot fem stemmer inn for å sende saken i retur til utbyggeren, selv om utbyggeren har omarbeidet prosjektet i et helt år siden det ble avvist i forrige runde, og til tross for at søknaden er innenfor rammene i kommuneplanen.

Stridens kjerne er to falleferdige trehus, som ikke er vernet i sentrumsplanen. Enhver kan legge turen innom området for å se med selvsyn hvordan området ser ut i dag.

«Hvor mye skal to falleferdige trehus, som fremstår som fremmedelementer i et helt kvartal, få påvirke byutviklingen»? Det er Frode Myrhol fra FNB, som tilhører mindretallet i utvalget, som stiller dette spørsmålet på Facebook.

I denne saken har Myrhol et poeng.

Vi understreker at Aftenbladet har vært – og er – en helhjertet forsvarer av Trehusbyen. Trehusbyen, som trolig er den største i Europa, er av sentral byhistorisk og arkitektonisk verdi, og skal være en selvsagt del av vurderingsgrunnlaget i alle saker som handler om byutvikling.

Men, og det er et stort men, det kan ikke være slik at det er tilstrekkelig at et bygg er laget av treverk for at det skal være evig vernet. I det aktuelle tilfellet er det som sagt snakk om bygg uten noen kvaliteter som skulle tilsi at de har stor verneverdi, og et kvartal som ellers består av gamle og slitne murbygninger.

Da kan mistanken fort melde seg om at «trehusbyen» blir brukt som et vikarierende argument. Dersom det forholder seg slik at man egentlig ikke er skeptisk til rivingen, men til det som er planlagt bygget i stedet, bør man heller argumentere slik og ikke bruke «trehus» som et slags trylleformular for å la alt stå, enten det har verdi eller ikke.

Nytorget og Pedersgata og den store aktiviteten der de siste årene har skapt stort engasjement. Et engasjement vi mener er svært verdifullt. Denne meningsbrytningen er nødvendig for en forsvarlig utvikling av et område med stor verdi for mange.

En åpen, engasjert - og saklig - debatt er en stor fordel. Og i beste fall kan den føre til en bedre forståelse av motpartens synspunkter. Legitimiteten til dem som kjemper en viktig kamp for bevaring av trehusbyen bør ikke undergraves av unødige omkamper om bygninger uten verneverdi.

Stridens kjerne er to falleferdige trehus, som ikke er vernet i sentrumsplanen. Enhver kan legge turen innom området for å se med selvsyn hvordan området ser ut i dag
Publisert: