• Menn får kort fortalt hjelpemidler til å komme seg ut, kvinner til hjemmet. Øijord, Thomas Winje

En viktig vekker

LEDER: Ulike og ubevisste forventninger til kvinner og menn fører fortsatt til begrensninger i noens liv.