En viktig vekker

LEDER: Ulike og ubevisste forventninger til kvinner og menn fører fortsatt til begrensninger i noens liv.

Menn får kort fortalt hjelpemidler til å komme seg ut, kvinner til hjemmet.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Når folk med funksjonsnedsettelse skal få hjelpemidler fra det offentlige, er det store forskjeller på hva kvinner og menn ender opp med å få, viser en studie fra Likestillingssenteret. Forskerne konkluderer overrasket med at vi «alt i alt er svært tradisjonsbundne til kjønnsrollemønsteret, der menn oppfattes som aktive og kvinner som passive.» Kort fortalt får kvinner hjelpemidler til hjem og kjøkken, mens menn får hjelpemidler med motor så de kan komme seg ut. Både hos de som er hjelpemiddelformidlere og hos pårørende, finner forskerne ulike forventninger til hva kvinner trenger og hva menn trenger. Kvinner tar også fortere til takke med tilbudet de får, mens menn står på lengre for å få det de ønsker.

Totalt ble 441 523 hjelpemidler analyserte, og 26 informanter ble intervjuet. Informantene mente at jenter er mer forsiktige, og
kanskje deltar på mer stillesittende typer fritidsaktiviteter enn guttene, og dermed ikke har behov for aktivitetshjelpemidler.

For jenter med funksjonsnedsettelse kan slike ubevisste mønstre føre til en mer passiv hverdag som vil forfølge dem livet ut. Og mønsteret er like uheldig for gutter og menn - også de kan trenge hjelpemidler til komfyr og stekeovn for å ha en trygg og selvstendig hverdag innomhus.

For alle griper dette griper veldig langt inn i privatlivet, hva du får eller ikke får kan ha svært mye å si for livskvaliteten i hverdagen. Det kan stenge eller åpne for et mest mulig selvstyrt liv. På den ene siden betinger det at de som skal tildele hjelpemidler får på plass rutiner for å unngå forskjellsbehandling på grunn av kjønn, på den andre siden må også brukerne selv få bestemme hva som er viktig i eget liv. Ønsket om å bryte opp tradisjonelle kjønnsrollemønster kan ikke overstyre hva folk selv ønsker.

Forskerne anbefaler at en bevisst holdning til at kjønn kan påvirke hvilke hjelpemidler man innvilger, må inn i utdanningen. Videre mener de at de ulike organisasjonene til brukerne må få mer å si, for å sikre at folk med funksjonsnedsettelser ikke blir kjønnsdiskriminert. De skal selvsagt ha like godt vern mot slik diskriminering som alle andre.

Studien er ikke bare viktig for de den gjelder, men også for resten av oss. Det er liten grunn til å tro at de som jobber med hjelpemidler har mer tradisjonsbundne forventninger til jenter og gutter enn oss andre. Når forskning peker på ubevisste holdninger som kan sette opp barrierer for andres livsutfoldelse, er det en nyttig vekker for oss alle.

Publisert: