SAS-sjefens høye spill

AFTENBLADET MENER: SAS-ledelsen går brutalt til verks mot pilotene når selskapet nå søker konkursbeskyttelse. Bruddet med den skandinaviske modellen for arbeidslivet er slående.

Anko van der Werff, konsernsjef i SAS, søker nå konkursbeskyttelse for flyselskapet i USA.
  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:

Dager etter at en rasende konsernsjef Anko van der Werff kom ut fra de havarerte forhandlingene med pilotene, kom altså nyheten om at SAS søker konkursbeskyttelse i USA.

Dette grepet vil sette fart i den omstruktureringen ledelsen og styret i SAS vedtok i februar, og som har som mål å gi det skadeskutte selskapet luft under vingene også på børsene.

SAS ønsker å kutte kostnadene med 7,5 milliarder svenske kroner, hente inn 9,5 milliarder kroner i frisk kapital og konvertere rundt 20 milliarder kroner i gjeld til egenkapital. Regjeringene i Norge og Sverige har sagt at det er uaktuelt for dem å sprøyte inn mer penger i SAS, mens Danmark har sagt at det kun vil skje dersom denne operasjonen, kalt SAS Forward, blir gjennomført.

Den massive streiken blant pilotene i de skandinaviske landene setter store deler av SAS-flåten på bakken midt i den mest hektiske ferietiden, noe som er anslått å koste SAS rundt 100 millioner kroner per dag. Selskapet har reserver av kontanter det kan bruke, men jo lenger streiken varer, jo mer presset blir selvsagt økonomien.

Konkursbeskyttelse under amerikansk lovgivning innebærer at selskapet blir beskyttet mot sinte kreditorer i en periode, slik at det kan gjennomføre en «komplett finansiell restrukturering», for å bruke konsernlederens egne ord.

Styret og ledelsen vil beholde sine jobber, og flyene vil være i lufta – hvis det ikke hadde vært for streiken, da.

Det er naturlig at spørsmålet om timing dukker opp. Ved å nekte å gi etter for pilotenes krav og dermed utløse en streik, har selskapet skaffet seg handlingsrom til å ta drastiske grep. Men det går selvsagt an å snu på dette og hevde at det nettopp er pilotenes steile holdning som har gjort krisen for SAS akutt.

Som vi skrev i en lederartikkel i forrige uke, står det mye mer enn lønn på spill i denne konflikten. Pilotene som ble oppsagt under koronapandemien forlanger å bli gjeninnsatt i sine gamle jobber, mens SAS mener de skal ansettes i nye selskaper med nye avtaler, avtaler som gir mindre lønn enn tidligere.

Vi ser med andre ord konturene av en prosess der SAS blir dratt med av den generelle utviklingen i luftfarten, der lavprisselskaper med dårligere betingelser for sine ansatte får sette standarden. Det er ikke underlig at pilotene stritter imot.

På den annen side er et SAS som havarerer økonomisk heller ingen sikker arbeidsplass. Det mest bekymringsfulle er hvordan partene tilsynelatende står så langt fra hverandre at de i realiteten ikke lenger har noe å forhandle om.

Publisert: