Det er oppsiktsvekkende at politiet og hjelpeapparatet ikke har gjort mer for å hindre partnerdrap

AFTENBLADET MENER: Det er oppsiktsvekkende at politiet og hjelpeapparatet ikke har gjort mer for å hindre partnerdrap, når virkemidlene allerede finnes.

Det er 231 personer som ifølge Kripos har blitt drept av sin daværende eller tidligere partner de siste 30 årene. Det er mulig å forhindre dette, ifølge en rapport fra partnerdrapsutvalget.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Tirsdag overleverte leder av partnerdrapsutvalget, Ragnhild Hennum, en rapport til justisminister Monica Mæland.

Bakgrunnen for rapporten var regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep fra 2016. Denne har som mål å redusere forkomsten av vold i nære relasjoner.

Ett av fire drap i Norge er partnerdrap. Utvalget har gjennomgått straffesaksdokumenter i 19 saker om drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner. De har særlig vurdert politiets og hjelpeapparatets håndtering av sakene før drapet.

Hennum beskrev partnerdrap som et alvorlig samfunnsproblem, og minnet om at det handler om mer enn bare den som blir drept. Det handler om de som sitter igjen, og ikke minst om barn som plutselig mister begge sine omsorgspersoner.

Utvalget fant at i alle sakene hadde det vært vold i forkant av drapet. I alle sakene hadde offeret vært i kontakt med enten politi eller hjelpeapparatet. Likevel ble det ikke satt i verk tiltak for å forhindre partnerdrap.

Det kanskje mest oppsiktsvekkende funnet i rapporten er at det i systemet i dag, både hos politiet og i hjelpeapparatet, finnes virkemidler som kunne ha forhindret drapene. Men at disse ikke blir tatt i bruk.

Utvalget fant ingen eksempler på at politiet foretok en helhetlig risikovurdering, og det fantes flere eksempler på at gjerningspersonen ble brukt som tolk eller at han var tilstede da offeret skulle forklare seg om volden. Det var flere eksempler på at forholdene ikke ble meldt til barnevernet.

Utvalgets anbefalinger dreier seg derfor i stor grad om å sikre at hjelpeapparatetet og politiet tar i bruk virkemidler som allerede er der. Et nytt tiltak de foreslår er opprettelsen av en nasjonal kommisjon som skal gjennomgå sakene for å forhindre at det skjer igjen. Utvalget pekte også på behovet for tydelig ledelse i alle ledd, og økt samarbeid.

«Det holder ikke med retningslinjer, hvis de ikke tas i bruk. Vi må ha en ekte prioritering av dette. Det er åpenbart ikke like høyt prioritert nedover i systemet som hos politikerne,» sa Hennum.

Rapporten er nedslående lesning. Og ekstra nedslående er det at disse drapene kunne vært unngått dersom politiet og hjelpeapparatet hadde satt inn tiltak og virkemidler som allerede finnes.

Mæland sa selv at hun vil prioritere dette arbeidet. Det er selvsagt, men det haster å få sikret at disse sakene blir prioritert, ikke bare i den politiske ledelsen. Når vi vet at disse drapene kunne vært unngått, må hele hjelpeapparatet, og politiet, gjøre alt de kan for å sørge for at det ikke skjer igjen.

Publisert: