Hva er trygt nok?

AFTENBLADET MENER: Vi må diskutere hvor grensene skal gå for hva som er trygg eldreomsorg, og hva det vil koste.

Sunde sykehjem har husassistenter, som Sissel Heng.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Sykepleierforbundet har trykket «kode rød» på eldreomsorgen vår. De har i flere år sagt at den er underfinansiert, underbemannet og feilbemannet. En rapport fra Helsedirektoratet viste at blant de beboerne på sykehjem man hadde vurdert, sto 46 prosent i fare for å bli underernært. Likevel ble færre enn halvparten av alle vurdert.

Fra tidligere vet vi at over 80 prosent av beboerne på sykehjem har demens, veldig mange av dem har flere sykdommer i tillegg. 28 prosent dør i løpet av de første seks månedene.

Selv om eldre er friskere enn før, er de som kommer på sykehjem, mye sykere enn de var før. Mange flere trenger avansert medisinsk behandling.

Da kommunedirektør Per Kristian Vareide i Stavanger tidligere i høst la fram sitt forslag til budsjett, var det med et varsel om at kommunen trenger 1800 helsefagarbeidere innen 2040. Da kollega Bodil Sivertsen gjorde det samme i Sandnes, var beskjeden at Sandnes trenger 800–900 årsverk i helsesektoren fram mot 2040.

På sykehusene våre er samtidig det store spørsmålet hvordan de skal få tak i nye fagfolk, og hvordan de skal klare å beholde de de har.

I fjor brukte kommunene og helseforetakene (sykehusene) over 2,4 milliarder kroner på å leie inn sykepleiervikarer. Ifølge Norsk Sykepleierforbund er det en økning på omtrent 700 millioner kroner fra 2020. Ikke alt dette kan forklares med pandemi.

Hvis vi legger til fastlegekrisen, jordmorkrisen i sykehusene og kampen mellom sykehus og kommuner om å få tak i nok psykologer, begynner vi å få et bilde av Helse-Norge framover. I alle virksomheter som driver med helse, snakkes det om å jobbe smartere, ta i bruk teknologi og gjøre seg selv mer attraktive som arbeidsplasser.

Heltidsstillinger, en rimelig forutsigbar arbeidstid og en turnus til å leve med, er blant det som må på plass. Uten å utløse mange flere stillinger, antakelig.

Et utvalg gjør nå den helt nødvendige jobben med å se på hvordan vi kan bruke helsepersonellet vårt best mulig. Hvem skal jobbe med hva?

Stavanger kommune, for eksempel, ansetter husassistenter til sine sykehjem, for å bruke sykepleierne der de trengs mest, og samtidig ha noen på plass som kan skape trivsel og ro rundt måltidene.

Sykehjemmene våre kommer framover til å være forbeholdt de aller sykeste blant våre eldre. De skal ha det trygt, det samme skal de som skal bo hjemme. Det er ikke sikkert svaret på det er helt det samme som det pårørende ønsker. Men hva det egentlig betyr, og hva det vil koste, bør engasjere bredt.

Publisert: