• Sjåførene som leverer varer hjem til deg, kan ha en timelønn på 33,90 kroner. Det kommer frem i journalistgruppen Investigative Europes reportasjer i Aftenbladet. Pål Christensen

Statlige bedrifter må gå foran

LEDER: At en statlig bedrift i Norge betaler sjåfører under en sjettedel av norsk lønn, hører ingen steder hjemme.