• For eller mot Trump? Mellomvalget har tradisjonelt engasjert mange som et valg foreller mot den sittende presidenten.

Viktig mellomvalg i USA

LEDER: Vinner demokratene tilbake flertallet i Representantenes hus, kan Trumps politikk bremses.